Gemeenteraad 24 oktober 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 24 oktober 2022 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden, gezien de eedaflegging van een nieuw raadslid.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 24 oktober 2022, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 25 oktober 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

VRAGENHALFUURTJE

  •  Vraag van mevrouw Bernadette Vandercammen – Warmtenet Eeklo en energieproductie

OPENBARE ZITTING

01 - Aktename van de verhindering van de heer Bob D'Haeseleer als raadslid.pdf62,6 Kb(pdf)

01.01 - Aanstelling en eedaflegging van een opvolger voor de heer Bob D'Haeseleer.pdf83,6 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVS 13 december 2022 - Goedkeuring.pdf52,4 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVW 16 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf61 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IMEWO 22 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf165,7 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Patrimonium – Verkoop site voormalig politiekantoor.pdf76,8 Kb(pdf)

04.05 - Algemeen bestuur – Patrimonium - Aanpassing erfpachtovereenkomst Kerkfabriek Sint-Jozef - Stad Eeklo.pdf2,6 Mb(pdf)

04.06 - Algemeen bestuur – Patrimonium – Goedkeuring notariële akte betreffende de huurovereenkomst tussen Stad Eeklo en COLTD.pdf2,5 Mb(pdf)

04.07 - Mobiliteit - Juridisch dispuut met Raf De Vriese nv – goedkeuring dading.pdf2 Mb(pdf)

04.08 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Wonen – Wijziging verordening verplicht conformiteitsattest.pdf155 Kb(pdf)

04.09 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Wonen – Opheffing gemeentelijke verbeteringspremie.pdf66 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.01 - Centrumparking voor Eeklo.pdf98,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Principebeslissing tot aanstellen zwerfvuilhandhavers.pdf58,7 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.01 - Erfpacht Waaibos.pdf56,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.02 - Drugsbeleid.pdf54,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.03 - Verbouwingswerken CC De Herbakker.pdf46,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.04 - Putten in de Kaaistraat.pdf42 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

06.05 - Sinterklaas.pdf40,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.06 - Duidelijkheid in het zwembaddossier.pdf69,8 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting

Downloads

Naar top