Gemeenteraad 25 april 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 25 april 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 25 april 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 26 april 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

 

01.01 - Algemeen bestuur – Klachtenmanagement - Kennisname jaarverslag klachtenbehandeling 2020.PDF23,4 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Meerjarenplan - Vaststellen aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - kredietverschuiving 1 - deel stad.PDF58,9 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering - Delegatie gemeenteraad aan college van burgemeester en schepenen - Bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten 2022.PDF119,1 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel - Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.PDF202,8 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene vergadering EthiasCo 5 mei 2022 - Goedkeuring agenda.PDF46,8 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Burgerlijke stand – Wijziging locatie huwelijken.PDF69,9 Kb(pdf)

03.06 - Algemene financiering – Retributies – Wijziging retributie op ceremonieën.PDF63,3 Kb(pdf)

03.07 - Algemene financiering – Retributies – Wijziging retributie op de inschrijvingstarieven van de Kunstacademie.PDF77,3 Kb(pdf)

03.08 - Mobiliteit - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke.pdf56,9 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01 - Laten we verder vrachtwagens toe in het Heldenpark.PDF239,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.02 - Zitbankenplan.PDF73,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.03 - De culturele toekomst van het Jeneverhuis.PDF48,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.04 - Gele doos.PDF77,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.05 - Centrumparking ter compensatie van Parkeervrije Markt.PDF93,6 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01 - Afhandelen van goedgekeurd agendapunt.PDF127,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.02 - Toekomst Brandweerpost Eeklo.PDF47 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.03 - Elektrisch parkeren onder de grond in onze stad.PDF41,8 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Kinderanimatie op de markt tijdens de zomervakantie.PDF52,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.05 - Sluiting van de krachtzaal in het Sportpark.PDF46,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.06 - Terrasopstelling Boelare.PDF66,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.07 - Stavaza en visie Warmtenet Eeklo.PDF83,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namen Open Vld:

05.08 - Fietsleasing.PDF43 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namen Open Vld:

05.09 - Geen fitness meer in Sportpark.PDF42,8 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top