Gemeenteraad 27 februari 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 27 februari 2023 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2).

De gemeenteraad zal uitzonderlijk vóór de zitting van de OCMW-raad plaatsvinden.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 27 februari 2023, wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 28 februari 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Klacht bij toezichthoudende overheid i.v.m. gemeenteraadsbeslissing tot wijziging retributiereglement zonder advies jeugdraad.pdf26,4 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen bestuur - Vraag tot indienen motie m.b.t. de bevrijding van Olivier Vandecasteele.pdf48,8 Kb(pdf)

01.03 - Veiligheidszorg - Noodplanning - Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2022-2023-.pdf66,2 Kb(pdf)

01.04 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Jaarlijkse rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0.pdf85,6 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01    Algemeen bestuur - Politieke organen - Aannemen individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Marc Windey

03.02    Algemeen bestuur - Politieke organen - Installatie en eedaflegging schepen ingevolge de individuele constructieve motie van wantrouwen tegen de heer Marc Windey

03.03 - Algemene financiering - Kerkfabrieken - Goedkeuring waarborgstelling lening kerkfabriek Sint-Antonius Balgerhoeke.pdf61 Kb(pdf)

03.04 - Cultuur en Vrije Tijd - Infrastructuur - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.pdf626 Kb(pdf)

03.05 - Cultuur en Vrije Tijd - Uitleendienst - Wijziging retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur.pdf469 Kb(pdf)

03.06 - Veiligheidszorg - Openbare veiligheid - Advies inzake vraag NMBS tot plaatsing bewakingscamera.pdf80,8 Kb(pdf)

03.07 - Wonen & Ruimtelijke Ordening - Milieu - Goedkeuring subsidiereglement klimaatadaptieve maatregelen.pdf136,7 Kb(pdf)

03.08 - Zorg en Opvang - BKO - Goedkeuring procedure opportuniteitsadvies vergunningsaanvraag Kinderopvang.pdf121,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld

04.01 - Lokale Economie.pdf68,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen en CD&V:

04.02 - Monument klokken Oostveldkerk.pdf68,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

04.03 - Begraafplaats-strooiweide huisdieren.pdf57,8 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01 - Aziatische hoornaar.pdf43,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.02 - Verplichte gemeenschapsdienst.pdf46,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.03 - SAVE charter.pdf48 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.04 - Rattenplaag bepaalde straten oud ziekenhuis.pdf44,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Hondentoilet.pdf79 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.06 - Werken op de N9 ter hoogte van de brug over het Schipdonkkanaal.pdf45,3 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Naar top