Gemeenteraad 27 mei 2024

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 27 mei 2024 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 27 mei 2024 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 28 mei 2024. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01.01 - Aktename einde periode van verhindering van mevrouw Marieke Van den Bulke als raadslid .pdf45,1 Kb(pdf)

02        Mededelingen aan de gemeenteraad

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - AV IVM 12 juni 2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf80,2 Kb(pdf)

04.02 - AV Creat Services dv 18 juni 2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf69 Kb(pdf)

04.03 - AV Farys ov 21 juni 2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf72,9 Kb(pdf)

04.04 - LDC Zonneheem + seniorenflats - Aanvaarden bod .pdf95,9 Kb(pdf)

04.05 - Erfpachtovereenkomst Galgenhof – Goedkeuring ontwerp van akte.pdf83,5 Kb(pdf)

04.06 - Wijziging retributiereglement op het parkeren.pdf246,6 Kb(pdf)

04.07 - Wijziging retributiereglement uitleendienst lokaal bestuur.pdf471,8 Kb(pdf)

04.08 - Wijziging subsidiereglement ‘Aankleden van een Lotjen'.pdf134,4 Kb(pdf)

04.09 - Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst OverKop.pdf211,9 Kb(pdf)

04.10 - Deelname groepsaankoop VLAIO voor een digitale tool voor ambulante activiteiten en kermisactiviteiten.pdf71,4 Kb(pdf)

04.11 - Goedkeuring horecavergunningsreglement.pdf176,7 Kb(pdf)

04.12 - Goedkeuring wegenisdossier en rooilijnplan omgevingsvergunningsaanvraag 2023058694 - B&R Development.pdf330 Kb(pdf)

04.13 - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsvergunningsaanvraag - TieltsesteenwegIJzerstraat - Huysman Bouw.pdf380,9 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 - EDC kaart.pdf67,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Dossierkennis bij beleidsverantwoordelijken.pdf60,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 - Jongeren in de publieke ruimte.pdf123,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.04 - Bespreking Lokaal Klimaat en Energiepact.pdf66,5 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Totstandkoming van een culturele stadsambassadeur onder de naam ‘Feestburgemeester van Eeklo’.pdf83,6 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Marc Windey, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.01 - Kaaifeesten.pdf43,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.02 - Heraanleg parkeervrije markt.pdf52,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.03 - Opvolging van onze fiets- en voetpaden.pdf47,3 Kb(pdf)

07        Einde van de zitting

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top