Gemeenteraad 27 november 2023

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 27 november 2023 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 27 november 2023 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 28 november 2023. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Halfjaarlijkse verslaggeving opdrachthoudende vereniging Imewo.pdf25,7 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.pdf21,2 Kb(pdf)

01.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur Veneco.pdf24,9 Kb(pdf)

01.04 - Algemeen bestuur – Organisatiebeheersing - Kennisgeving verslag algemene vergadering Audio van 29 september 2023.pdf42,7 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene financiering – Hulpverleningszone - Kennisname begrotingswijziging nr. 1 2023 HVZ Meetjesland.pdf51,3 Kb(pdf)

03.02 - Algemene financiering – Hulpverleningszone - Kennisname meerjarenplan 2024-2025 HVZ Meetjesland.pdf85,5 Kb(pdf)

03.03 - Algemene financiering – Hulpverleningszone - Goedkeuring dotatie 2024 HVZ Meetjesland.pdf53,1 Kb(pdf)

03.04 - Algemene financiering – Politiezone - Vaststelling begrotingswijziging 2023 PZ Meetjesland Centrum.pdf59,3 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring ontwerp nieuwe samenwerkingsovereenkomst Eeklo-Energiehuis Veneco.pdf455,9 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring ontwerp nieuwe samenwerkingsovereenkomst streekwerking Veneco.pdf109,7 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IGS Westlede 12 december 2023 - Goedkeuring agenda.pdf47,7 Kb(pdf)

03.08 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVS 12 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf67,3 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IVM 13 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf67,1 Kb(pdf)

03.10 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV Veneco 14 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf85,5 Kb(pdf)

03.11 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV Farys 15 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf73,6 Kb(pdf)

03.12 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IMEWO 21 december 2023 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf52,9 Kb(pdf)

03.13 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Aanduiding vertegenwoordigers Toewijzingsraad Woonmaatschappij Meetjesland.pdf67,8 Kb(pdf)

03.14 - Algemeen bestuur – Subsidies - Goedkeuring subsidiereglement Surplus subsidie voor Eeklose projecten.pdf177,9 Kb(pdf)

03.15 - Paterskerk - Klooster - Kloostertuin_opeenvolgende tijdelijke aan- en verkoopbelofte tussen Spetsaï en stad Eeklo - voor website.pdf311,9 Kb(pdf)

03.16 - Zorg en Opvang – Kinderopvang - Bukinop - Goedkeuring nieuwe huurovereenkomst.pdf527,1 Kb(pdf)

03.17 - Zorg en Opvang – Kinderopvang – Wijziging huishoudelijk reglement BKO Eeklo.pdf177,4 Kb(pdf)

03.18 - Veiligheidszorg – Politiezone - Principiële toestemming voor bijkomende cameratoepassingen door de politiezone Meetjesland Centrum.pdf1,5 Mb(pdf)

03.19 - Veiligheidszorg – Speelautomatenhal – Goedkeuring overeenkomst met betrekking tot de uitbating van een vaste kansspelinrichting klasse II.pdf106,2 Kb(pdf)

03.20 - Veiligheidszorg – Speelautomatenhal – Aanvraag tot toekenning convenant voor de uitbating van de speelhal te Leopoldlaan 104 A.pdf107 Kb(pdf)

GEHEIME ZITTING

03.21 - Algemeen bestuur - Personeelszaken - Dading

04        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01 - Parking sportpark Eeklo afwerken.pdf218,8 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

04.02 - Verbod gokreclame op (digitale) reclameborden in de stad.pdf60,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.03 - Invoering van een ‘snelle hersteldienst’ voor kleine herstellingen – onderzoek mogelijkheid applicatie voor meldingen en klachten.pdf108,9 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, de heer Mátyás Blanckaert en de heer Marc Windey, onafhankelijke raadsleden:

04.04 - Power up, Power Up.pdf87,9 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Odette Van Hamme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Waterbeleid Slependamme Watergang.pdf66,6 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.02 - CM brievenbus in Balgerhoeke.pdf45,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.03 - Aantal bladkorven in Eeklo.pdf46,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Erik Goethals, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.04 - Situatie rond mogelijke moskee in de Tielstesteenweg.pdf46,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Afgewerkt “bladkorvenplan”.pdf71,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.06 - Verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen.pdf51,5 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top