Gemeenteraad 28 maart 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 28 maart 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 maart 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 maart 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

  

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen Bestuur – Politieke organen – Oproep tot deelname aan onderzoek lokale democratie Universiteit Gent.PDF32 Kb(pdf)

01.02 - Algemeen Bestuur – Politieke organen – Kennisname klacht Groen-fractie bij de toezichthoudende overheid i.v.m. een inperking van het inzagerecht en het niet notuleren.PDF24,7 Kb(pdf)

 

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen Bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit 16 februari 2022 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening.PDF61,3 Kb(pdf)

 

03.02 - Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Intrekking gemeenteraadsbeslissingen m.b.t. het aanduiden van een vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de Inter.PDF61,1 Kb(pdf)

03.03 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Hoge Bosstraat voor de bouw van een elektriciteitscabine.PDF450,7 Kb(pdf)

 

03.04 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving – Openbare riolering Kaaistraat-Dullaert - Overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden.PDF565,7 Kb(pdf)

 

03.05 - Wonen en Ruimtelijke Ordening – Wonen - Afbakening werkingsgebieden woonmaatschappijen-vastleggen onderlinge stemverhouding lokale besturen.PDF87,2 Kb(pdf)

03.06 - Cultuur en Vrije Tijd – Cultuur – Goedkeuring subsidiereglement ‘Aankleden van een Lotjen’.PDF120,6 Kb(pdf)

03.07 - Cultuur en Vrije Tijd – Cultuur – Wijziging subsidiereglement lokale muziekbands.PDF100,4 Kb(pdf)

 

03.08 - Veiligheidszorg - Provinciaal raadgevend comité Oost-Vlaanderen - Toetreding gemeente Lierde tot Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.PDF46,7 Kb(pdf)

 

03.09 - Zorg en Opvang – Gelijke kansen en toegankelijkheid – Goedkeuring subsidiereglement toegankelijk Eeklo.PDF115,4 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

04.01 - Eeklose stadhuis en stadsgebouwen gasvrij renoveren.PDF61,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.02 - Piaf-toestel wordt uitdovend.PDF61,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.03 - Fiber in Eeklo.PDF87,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.04 - Open Vld vraagt om Eikelstraat verder fietsvriendelijk te maken.PDF48,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.05 - Tuutjesboom.PDF145,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.06 - Hemelpost.PDF254,4 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Heeft cyclocross nog toekomst in Eeklo.PDF47,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk raadslid:

05.02 - Stavaza CC en Pop Up.PDF54,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.03 - Schepencollege wordt virtueel.PDF45,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Reflecterende huisnummers.PDF52,3 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting