Gemeenteraad 28 november 2022

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 28 november 2022 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 28 november 2022 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 29 november 2022. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en gaat door in de halfronde zaal van het stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01      Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.pdf24,9 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemeen bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - BAV IVM 7 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf65,5 Kb(pdf)

03.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV Veneco 8 december 2022 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf73,9 Kb(pdf)

03.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 13 december 2022 - Goedkeuring agenda.pdf48,7 Kb(pdf)

03.04 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2021 ILV Meetjeslandse Burensportdienst.pdf49,7 Kb(pdf)

03.05 - Algemeen bestuur – Hulpverleningszone - Aktename meerjarenbeleidsplan 2023-2025 van de Hulpverleningszone Meetjesland.pdf150,8 Kb(pdf)

03.06 - Algemeen bestuur – Hulpverleningszone - Goedkeuring dotatie 2023 Hulpverleningszone Meetjesland.pdf52,6 Kb(pdf)

03.07 - Algemeen bestuur – Politiezone - Vaststelling begrotingswijziging 2022 van de Politiezone Meetjesland-Centrum.pdf57,4 Kb(pdf)

03.08 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf68,9 Kb(pdf)

03.09 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Aktename budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf53,1 Kb(pdf)

03.10 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken – Aktename budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar.pdf52,8 Kb(pdf)

03.11 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf68,9 Kb(pdf)

03.12 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Aktename budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf52,5 Kb(pdf)

03.13 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Aktename budget 2023 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen.pdf53,2 Kb(pdf)

03.14 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Goedkeuring meerjarenplanwijziging 2020-2025 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf73 Kb(pdf)

03.15 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Aktename budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf56,2 Kb(pdf)

03.16 - Algemeen bestuur – Kerkfabrieken - Aktename budget 2023 van de kerkfabriek Sint-Antonius van Padua.pdf54,3 Kb(pdf)

03.17 - Algemeen bestuur - Participatie - Wijziging afsprakennota adviesraden-beheersorganen - stad OCMW - Eeklo.pdf132 Kb(pdf)

03.18 - Algemene financiering – Retributies - Goedkeuring retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op stedelijk openbaar domein.pdf107,2 Kb(pdf)

03.19 - Algemene financiering – Retributies – Wijziging retributiereglement op het parkeren.pdf115,9 Kb(pdf)

03.20 - Ondernemen en Werken – Lokale economie – Goedkeuring Strategisch Commercieel Plan.pdf8,5 Mb(pdf)

03.21 - Ondernemen en Werken – Lokale economie - Goedkeuring reglement registratie van en belasting op gebouwen met een economische functie.pdf176,9 Kb(pdf)

03.22 - Ondernemen en Werken – Lokale economie - Wijziging reglement registratie van leegstaande woningen en gebouwen en belasting op de leegstand van woningen en gebouwen.pdf223,8 Kb(pdf)

03.23 - Ondernemen en Werken – Lokale economie – Goedkeuring subsidiereglement doorstartpremie.pdf130,1 Kb(pdf)

03.24 - Ondernemen en Werken – Lokale economie – Goedkeuring pop-upreglement in panden geregistreerd in de databank ‘Alternatieve invulling’.pdf168,6 Kb(pdf)

03.25 - Wonen & Ruimtelijke Ordening – Omgeving - Perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan - Voorlopig onteigeningsbesluit.pdf109,6 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.01 - Energiebeleid.pdf31,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Hoe zit het met ontwikkeling sites Hartwijk en Paterskerk.pdf49,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.03 - Gemeentelijke fusies.pdf10,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Déviation.pdf114 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Fleur Foré, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.05 - Een fietsvriendelijke stad.pdf138,1 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.06 - Fietspad langs de spoorweg.pdf7,7 Kb(pdf)

06        Einde van de zitting

Downloads

Naar top