Gemeenteraad 29 april 2024

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 29 april 2024 in de halfronde zaal van het stadskantoor (Industrielaan 2) aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 29 april 2024 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 30 april 2024. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en vindt plaats in de halfronde zaal van het Stadskantoor.

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 - Kennisname jaarrekening 2023 HVZ Meetjesland.pdf64,4 Kb(pdf)

01.02 - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.pdf24,8 Kb(pdf)

01.03 - Jaarlijkse rapportage Lokaal Energie- en Klimaatpact (1.0).pdf77,7 Kb(pdf)

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03        Overige punten

03.01 - Algemene vergadering IGS Westlede 11 juni 2024 - Goedkeuring agenda.pdf56,2 Kb(pdf)

03.02 - Algemene vergadering Veneco 13 juni 2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf70,5 Kb(pdf)

03.03 - Jaarvergadering Zefier 13 juni 2024 – Goedkeuring agenda.pdf71,4 Kb(pdf)

03.04 - Algemene vergadering IMEWO 17 juni 2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.pdf105,8 Kb(pdf)

03.05 - Wijziging samenwerkingsprotocollen 'verkeer' en 'niet-verkeer'.pdf218,9 Kb(pdf)

03.06 - Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf804,3 Kb(pdf)

03.07 - Wijziging GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.pdf292,3 Kb(pdf)

03.08 - Wijziging gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties.pdf127,6 Kb(pdf)

03.09 - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.pdf628,5 Kb(pdf)

03.10 - Wijziging retributiereglement op het parkeren.pdf246,3 Kb(pdf)

03.11 - Wijziging reglement starterspremie gezins- en groepsopvang.pdf91 Kb(pdf)

03.12 - Goedkeuring reglement geveltuinen, straattuinen en groenslingers.pdf249,6 Kb(pdf)

03.13 - Aanvaarding algemeen nood- en interventieplan (ANIP) stad Eeklo.pdf80,7 Kb(pdf)

03.14 - Kunstdal - vestigen erfdienstbaarheid t.b.v. Fluvius voor vervanging bestaande MS-kabel.pdf456 Kb(pdf)

03.15 - Goedkeuring wegenis, omgevingsaanleg en rooilijnplan - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden - OMV_2023126883 - Lekestraat.pdf134,6 Kb(pdf)

03.16 - Goedkeuring wegenisontwerp omgevingsvergunningsaanvraag - Nieuwendorpe Noord - Groen Brugge NV.pdf128,8 Kb(pdf)

04        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Christophe De Waele, de heer Gertjan Blomme en de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadsleden, namens Open Vld, CD&V en Groen:

04.01 - “Kaaifeesten op ramkoers met het stadsbestuur”.pdf83,3 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

04.02 - Interesse van het stadsbestuur in de veiligheid op de N9 Eeklo.pdf58 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.03 - De Kaaifeesten.pdf59,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Marc Windey, onafhankelijk gemeenteraadslid:

04.04 - De leegstand en de stationsbuurt.pdf69,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

04.05 - Eeklo ondersteunt de lokale muziekscene.pdf63,3 Kb(pdf)

05        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.01 - Aanleg Hoppinpunt Zeelaan Balgerhoeke.pdf60,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Christophe De Waele, gemeenteraadslid, namens Open Vld:

05.02 - Oud OCMW- en politiegebouw.pdf54,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.03 - Bevraging sportclubs.pdf44,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04 - Pasfoto’s aan het loket.pdf52,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Julie Lippens, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Tevredenheid over de klantvriendelijkheid bij het recyclagepark.pdf55,8 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.06 - Omvormen van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed naar een nieuw waarderingskader voor gebouwen met erfgoedwaarde.pdf55,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Kristof Hebbrecht, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.07 - Verontrustende nieuwsberichten over de Kaaifeesten.pdf64,3 Kb(pdf)

GEHEIME ZITTING

06        Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel - Geldigverklaring kandidaatstellingen financieel directeur - toelating tot de selectieprocedure

07        Einde van de zitting