Gemeenteraad 29 november 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 29 november 2021, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 18 november 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF47,1 Kb(pdf)

 

  • 02 Mededelingen aan de gemeenteraad

02 .01 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Planning gemeente- en OCMW-raadszittingen 2022.PDF41,2 Kb(pdf)

02.02 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.PDF23,8 Kb(pdf)

02.03 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur Veneco.PDF23,8 Kb(pdf)

03        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04        Overige punten

04.01 - Algemeen bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit 25 oktober 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten.PDF61,7 Kb(pdf)

04.02 - Algemeen bestuur – Bekrachtiging burgemeestersbesluit 9 november 2021 betreffende de aanpassing van de dienst- en hulpverlening stedelijke en OCMW-diensten.PDF60,4 Kb(pdf)

04.03 - Algemeen bestuur - Bekrachtiging burgemeestersbesluit 16 november 2021 betreffende een afwijking op het algemeen politiereglement van de stad Eeklo.PDF53,2 Kb(pdf)

04.04 - Algemeen bestuur – Politieke organen - Principiële goedkeuring tot opstart van verkennende fase voor potentiële gemeentefusie.PDF62,5 Kb(pdf)

04.05 - Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland - Aktename meerjarenbeleidsplan 2022-2025 van de Hulpverleningszone Meetjesland.PDF80,5 Kb(pdf)

04.06 - Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland - Goedkeuring dotatie 2022 Hulpverleningszone Meetjesland.PDF50 Kb(pdf)

04.07 - Algemeen bestuur – Gemeentepersoneel – Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst GIS coördinator.PDF285,2 Kb(pdf)

04.08 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Audio - wijziging samenstelling plaatselijk auditcomité.PDF78,4 Kb(pdf)

04.09 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Algemene vergadering IGS Westlede 7 december 2021 - Goedkeuring agenda.PDF45,7 Kb(pdf)

04.10 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IVM 8 december 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF65,1 Kb(pdf)

04.11 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV Veneco 9 december 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF80,9 Kb(pdf)

04.12 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVS 14 december 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF52,4 Kb(pdf)

04.13 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV IMEWO 16 december 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF58,3 Kb(pdf)

04.14 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - BAV TMVW 17 december 2021 - Goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF59,3 Kb(pdf)

04.15 - Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Meetjesland - Goedkeuring statutenwijziging en aanduiding vertegenwoordigers.PDF48,6 Kb(pdf)

04.16 - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke.pdf124,3 Kb(pdf)

 

04.17 - Zorg en opvang – Begraafplaatsen – Wijziging huishoudelijk reglement op de stedelijke begraafplaatsen.PDF140,9 Kb(pdf)

04.18 - Zorg en opvang – Begraafplaatsen – Wijziging retributiereglement op de stedelijke begraafplaatsen.PDF74 Kb(pdf)

04.19 - Algemeen bestuur – Politiereglement – Wijziging algemeen politiereglement van de stad Eeklo.PDF864,4 Kb(pdf)

05        Toegevoegde punten

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

05.01 - Mogelijkheid om gevelbankjes te plaatsen.PDF163,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.02 - Invoering EDC-kaart.PDF57,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isabelle Oreel, gemeenteraadslid, namens Vlaams Belang:

05.03 - Fusie der gemeenten.PDF46,5 Kb(pdf)

06        Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Bob D’Haeseleer, onafhankelijk gemeenteraadslid:

06.01 - Sociale woningnood.PDF58 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

06.02 - Chipregistratie bij huisdieren.PDF45 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.03 - Nood aan sociale huisvesting - behoeftebepaling SVK.PDF105 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Isaura Calsyn, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.04 - Besluit gouverneur Van Cauter rond fuiven en feesten - communicatie naar verenigingen.PDF83,8 Kb(pdf)

GEHEIME ZITTING

 Op vraag van de heer Jonas Deilgat, gemeenteraadslid, namens Groen:

06.04    Rechtszaak tegen Koen Loete

07        Einde van de zitting

Downloads

Naar top