Gemeenteraad 31 mei 2021

Livestream gemeenteraad 31 mei 2021

Livestream gemeenteraad 1 juni 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 31 mei 2021, aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

Gelet op de maatregelen van de federale en Vlaamse regering met het oog op het maximaal beperken van de verspreiding van het Covid-19-virus, zal de zitting van de gemeenteraad via een videoconferentie op afstand plaatsvinden. Het publiek kan de zitting meevolgen via livestream.

Indien de agenda niet volledig kan worden afgewerkt in zitting van 31 mei 2021 wordt een tweede zitting voorzien op dinsdag 1 juni 2021. Deze zal eveneens aanvangen om 19.30 uur en zal eveneens via videoconferentie verlopen.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 - Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 11 mei 2021 betreffende de organisatie van een gemeente- en OCMW-raad op afstand.PDF46,9 Kb(pdf)

02      Mededelingen aan de gemeenteraad

02.01 - Kennisname klacht raadslid Danny Plaetinck bij toezichthoudende overheid ivm GR-besluit van 19 april 2021.PDF27,3 Kb(pdf)

02.02 - Kennisname klacht raadslid Koen Loete bij de toezichthoudende overheid ivm het aanleggen van een weg.PDF25 Kb(pdf)

02.03 - Intergemeentelijke samenwerking - halfjaarlijkse verslaggeving raad van bestuur IVM.PDF23,8 Kb(pdf)

02.04 - Intergemeentelijke samenwerking - voortgangsverslag COMEET.PDF24,3 Kb(pdf)

02.05 - Noodfonds - stand van zaken verdeling noodfonds vrije tijd.PDF23,1 Kb(pdf)

03      Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04      Overige punten

04.01 - Jaarrekening - Vaststellen van de jaarrekening 2020 voor het deel van de stad.PDF48,7 Kb(pdf)

04.02 - Jaarrekening - Jaarrekening 2020 - goedkeuren van het vastgestelde deel van het OCMW- vastellen in zijn geheel.PDF52,1 Kb(pdf)

04.03 - Subsidies - goedkeuring reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak.PDF78,1 Kb(pdf)

 

04.04 - Validatie functiebeschrijvingen decretale graden.PDF45,8 Kb(pdf)

04.05 - Aanpassing rechtspositieregeling - feedbackcyclus decretale graden.PDF85,9 Kb(pdf)

04.06 - Functionaris voor gegevensbescherming (DPO) - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst Provincie.PDF87,7 Kb(pdf)

 

04.07 - Bekrachtiging beslising sc tot goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met AZG.PDF45,1 Kb(pdf)

04.08 - Bekrachtiging beslissing sc tot goedkeruing overeenkkmst voor het verwerken van persoonsgegevens door de Zorgraad en lokale bestuur in het kader van vaccinatiecentrum.PDF59,2 Kb(pdf)

04.09 - Samenvoeging van de adviesorganen bibliotheek en cc De Herbakker.PDF72,3 Kb(pdf)

 

04.10 - Algemene vergadering IVM 9 juni 2021 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF65,2 Kb(pdf)

04.11 - Jaarvergadering TMVS 15 juni 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF55,5 Kb(pdf)

04.12 - Jaarvergadering TMVW 18 juni 2021 - goedkeuring agenda en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.PDF56 Kb(pdf)

04.13 - Algemene vergadering Veneco 17 juni 2021 - goedkeuring agenda.PDF66,5 Kb(pdf)

04.14 - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2020 van de ILV Meetjeslandse burensport.PDF47,7 Kb(pdf)

04.15 - Goedkeuring ontwerpakte perceel A675f tussen Brugsesteenweg en Leopoldlaan.PDF217 Kb(pdf)

 

04.16 - Verkaveling Kerkestee - overdracht wadi.PDF254,3 Kb(pdf)

 

04.17 - Onteigening gewezen rijkswachtcomplex.PDF760,5 Kb(pdf)

 

04.18 - Goedkeuring overenkomst betreffende de kosteloze overdracht van het plantrecht en de bomen in de Akkerstraat.PDF62,8 Kb(pdf)

04.19 bijlage 1 Eeklobon.PDF62,7 Kb(pdf)

04.20 - Wijziging retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur.PDF44,8 Kb(pdf)

 

05      Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01 - Portret oud-burgemeester.PDF57,7 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.02 - Welke toekomst heeft voetbal in onze stad.PDF89,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid:

05.03 - Doortocht N9 centrum Eeklo.PDF55,9 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 - Bewakingscamera’s nieuw skatepark – Sportpark.PDF72 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 - Dringende noodzaak afbraak oud skatepark.PDF195,7 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.06 - Aankoop Monopoly Eeklo.PDF229,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

05.07 - Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 19 april 2021 betreffende de bevoegdheidsverdeling.PDF51 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

05.08 - MBV - Aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur.PDF69 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

05.09 - Veneco - voordracht bestuurder raad van bestuur.PDF67,7 Kb(pdf)

06      Actuele vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01 - Burgerlijk huwelijk in open lucht.PDF81,5 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.02 - Herbestemming Paterskerk en Onze-Lieve-Vrouwkerk.PDF48,2 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.03 - Problematiek terrasuitbreiding en Shop&Go Boelare.PDF44,4 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.04 - Start verbouwing CC De Herbakker is nogmaals uitgesteld.PDF47,6 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

06.05 - Technische problemen bij de betegeling Verbauwenbad.PDF149,4 Kb(pdf)

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid:

06.06 - Positie schepen D'Haeseleer.PDF66,1 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Marieke Van den Bulke, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.07 - Stand van zaken RUP oud zwembad.PDF43,3 Kb(pdf)

Op vraag van mevrouw Nicole De Munter, gemeenteraadsvoorzitter:

06.08 - Tijdelijke wijziging taak- en bevoegdheidsverdeling CBS.PDF42,1 Kb(pdf)

07      Einde van de zitting

Downloads

Naar top