Gemeenteraad 4 oktober 2021

De gemeenteraad vindt plaats op maandag 4 oktober 2021 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

De voorzitter van de gemeenteraad beslist conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur tot bijeenroeping van de gemeenteraad op verzoek van 15 raadsleden.

In het kader van de maatregelen inzake het Covid-19-virus heeft de burgemeester op 22 september 2021 beslist om bezoekers toe te laten voor de gemeente- en OCMW-raadszitting, mits er vooraf werd ingeschreven. Geïnteresseerde bezoekers kunnen hiervoor uiterlijk op donderdag 30 september 2021 inschrijven via secretariaat@eeklo.be.

OPENBARE ZITTING

01 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

02 Bekrachtiging burgemeestersbesluit van 22 september 2021 betreffende de organisatie van de gemeente- en OCMW-raadszitting van 4 oktober 202180,2 Kb(pdf)

03 Goedkeuring collectieve constructieve motie van wantrouwen58,1 Kb(pdf)

04 Aanstelling schepenen ten gevolge van de collectieve constructieve motie van wantrouwen65,2 Kb(pdf)

05 Aanduiding en eedaflegging van de aangewezen-burgemeester46,8 Kb(pdf)

Downloads

Naar top