Gemeenteraad 7 juli 2021

De openbare zitting van de gemeenteraad vindt plaats op woensdag 7 juli  2021 om 19.30 uur in de theaterzaal van CC De Herbakker (Pastoor De Nevestraat 10).

De voorzitter van de gemeenteraad beslist conform artikel 19 van het decreet lokaal bestuur tot bijeenroeping van de gemeenteraad op verzoek van 12 raadsleden.

Op 29 juni 2021 trof de burgemeester een besluit betreffende de organisatie van een fysieke gemeenteraadszitting zonder publiek en pers. Het publiek en de pers kan de zitting meevolgen via livestream.

Aan alle raadsleden wordt gevraagd om de geldende veiligheidsvoorschriften (handontsmetting, veiligheidsafstand, …) na te leven. Er wordt gevraagd om een mondmasker te dragen tot men heeft plaatsgenomen in de theaterzaal en bij het verplaatsen van en naar de zitplaats.

Met volgende agenda:

  • Burgemeestersbesluit 29 juni 2021 - fysieke zitting zonder publiek.pdf87 Kb(pdf)
  • Bijkomende beleidsverklaring: wat gaat het College van Burgemeester en Schepenen prioritair van dossiers en projecten aanpakken na de verandering van de bestuursploeg?
  • Bevoegdheidsverdeling binnen het College en wie neemt welke verantwoordelijkheid intercommunaal en naar hogere overheid?
  • Vertrouwensstemming van de Gemeenteraad naar de leden van het College

Toelichting

De voorbije weken bleven de burgemeester, de gemeenteraadsvoorzitter en de schepenen tegenstrijdige verklaringen afleggen. De ene beweert dat alles op voorhand doorgesproken is, de andere valt uit de lucht. De ene zegt dat er contact is geweest met Vooruit en dat die het bestuursakkoord zal naleven, de andere beweert dat men een onafhankelijke positie in de gemeenteraad zal aanhouden. Men neemt enerzijds bevoegdheden af omdat men niet zomaar kan verder doen als ploeg anderzijds blijft men de onafhankelijk schepen verder betalen en gewoon uitnodigen naar vergaderingen.

Hoe lang nog zal dit bestuur de Eeklonaar voorliegen? Hoe lang nog moet de Eeklonaar blijven betalen voor schepenen die eigenlijk niet aan het werken zijn in dit bestuur? Hoe lang nog blijft het bestuur vooral tegen elkaar liegen en zeggen dat men wil samen werken maar ondertussen elkaar tegenwerken en dit ten koste van alle burgers en projecten in Eeklo?

Om deze redenen vragen wij een nieuwe bijkomende beleidsverklaring waarbij duidelijk gemaakt wordt welke projecten men prioritair wil behandelen en vragen wij ook duidelijkheid  over wie welke verantwoordelijkheid opneemt binnen het College en dit ook intercommunaal en naar de hogere overheid toe zal doen. Bijkomend vragen wij een vertrouwensstemming van gemeenteraad naar de leden van het College van Burgemeester en Schepenen.

Downloads

Bekendmakingen bestuursorganen

Naar top