Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Eerstelijnsgezondheidszorg

Eerstelijnsgezondheidszorg

1.1 Huisartsen

Wie ziek is, gaat naar de huisarts. Je kiest best een vaste huisarts in de buurt, dit kan een solo-huisarts of een groepspraktijk zijn. Een vaste huisarts biedt je meer continuïteit en kwaliteit van zorg. Een overzicht van alle huisartsen in Eeklo vind je via de website www.mediwacht.be klik door op ‘huisartsen’ en klik in de selectielijst ‘Eeklo’ aan.

Wie ziek wordt in het weekend (vanaf vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7 uur) of op een feestdag (van de avond voorafgaand aan de feestdag om 19 uur tot de ochtend na de feestdag om 7 uur) en dringend een dokter nodig heeft, kan het best telefoneren naar het centrale wachtnummer:

09 / 228 02 22

 

Wat betaal ik bij de huisarts?

Het systeem in België is zo dat je voor je consultatie bij de huisarts betaalt. Je krijgt een briefje mee voor het ziekenfonds, die je dan een deel terugbetaalt. Wat dan nog overschiet is de persoonlijke bijdrage, ook wel 'remgeld' genoemd (dit remgeld is het deeltje wat je uiteindelijk zelf betaalt).

 

Hoe minder betalen?

 • Globaal Medisch Dossier (GMD):
  iedereen met een GMD betaalt minder remgeld bij consultatie van die vaste huisarts. Sommige groepen genieten dit voordeel ook bij huisbezoek. Bij aanmaak van het GMD betaal je € 28,15. Daarna wordt dit jaarlijks automatisch verlengd en wordt dit bedrag rechtstreeks door het ziekenfonds aan de huisarts betaald.
 • Verhoogde Tegemoetkoming/Omniostatuut:
  je betaalt minder remgeld en je kan de Regeling Sociaal Betalende Derde op vraag krijgen.
 • Regeling Sociaal Betalende Derde:
  je betaalt slechts je remgeld. De zorgverstrekker rekent het resterende bedrag rechtstreeks af met het ziekenfonds. De huisarts kiest zelf of hij deze regeling zal toepassen. Je bespreekt dit best op voorhand met je arts.
 • Een geconventioneerde huisarts:
  de meeste huisartsen zijn geconventioneerd en houden zich aan de tarieven die afgesproken werden met het RIZIV en de ziekenfondsen.

 

huisarts

 


1.2 Apothekers

Voor medicatie en gezondheidsadvies over vaak voorkomende gezondheidsproblemen kan je terecht bij de apotheker. Je kiest best voor een vaste apotheker in je buurt. Namen en adressen staan in de gouden gids en op www.apotheek.be

Buiten de normale openingsuren (dus op zon- en feestdagen en na 22 uur) zijn er apothekers van wacht. De lijst van de dienstdoende apothekers hangt uit aan de gevel van elke apotheek en kan geraadpleegd worden via het internet (www.apotheek.be of www.geowacht.be), via Avs-teletekst p. 621 en via tel. 0900 / 10 500. (let op: dit is een betalend nummer!)

 

De apotheek met nachtwacht, dus tussen 22 uur ’s avonds en 9 uur ’s morgens, wordt niet geafficheerd. Om deze te kennen, neem je contact op met het nummer 0903 / 922 48. Een telefonist van het Rode Kruis zal je dan naar de dichtstbijzijnde apotheek doorverwijzen.

 

Hoe minder betalen?

 • Generische geneesmiddelen:
  (veel) goedkoper en even kwaliteitsvol. Je vraagt zelf beter naar generische geneesmiddelen bij je huisarts en je apotheek.
 • Verhoogde Tegemoetkoming of Omnio:
  je betaalt voor een groot deel van geneesmiddelen minder.
 • Regeling Sociaal Betalende Derde:
  wordt automatisch toegepast bij het voorleggen van de sis-kaart.

 

www.apotheek.be

 

apotheek


 

1.3 Tandartsen

Voor tandzorg en preventieve controles kunnen mensen terecht bij een tandarts in hun buurt. Je kiest best voor een vaste tandarts waarbij je jaarlijks op controle gaat. Namen en adressen zijn te vinden in de gouden gids en op het internet www.mijntandarts.be.

Op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 18 uur kan je telefonisch terecht op het nummer 09 / 378 66 46 om te weten te komen wie de wachtdienst verzorgt in Eeklo. Voor zeer dringende problemen kunnen patiënten terecht op het nummer 0903 39 969, 7 dagen per week, de klok rond. (let op: dit is een betalend nummer)

 

Wat betaal ik bij de tandarts?

Het systeem in België is zo dat je voor je consultatie bij de tandarts betaalt. Je krijgt een briefje mee voor het ziekenfonds, die je dan een deel terugbetaalt. Wat dan nog overschiet is de persoonlijke bijdrage, ook wel 'remgeld' genoemd.

 

Hoe minder betalen?

 • Uitgestelde betaling:
  dan betaal je niet minder, maar later.
 • Verhoogde Tegemoetkoming of Omnio:
  je betaalt minder remgeld.
 • Regeling Sociaal Betalende Derde:
  je betaalt slechts je remgeld. De tandarts kiest zelf of hij al of niet deze regeling zal toepassen. Je bespreekt dit best op voorhand.
 • Een geconventioneerde tandarts:
  bij de niet geconventioneerde tandarts betaal je een grotere persoonlijke bijdrage, waardoor je dus méér betaalt dan bij een geconventioneerde tandarts.
 • Jaarlijkse controle:
  de jaarlijkse consultatie voor controle wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.
 • Gratis tandzorg tot 18 jaar:
  de meeste behandelingen bij een geconventioneerde tandarts worden tot de leeftijd van 18 jaar volledig terugbetaald.

 

www.mijntandarts.be

 

tandarts 


1.4 Kind & Gezin

Jonge ouders kunnen voor hun kinderen tot 3 jaar een afspraak maken in een consultatiebureau. Daar worden zaken zoals verzorging, voeding en opvoeding besproken met de regioverpleegkundige. De aanwezige arts vaccineert, volgt de groei en ontwikkeling en onderzoekt de algemene toestand van de baby/ het kind. De consultaties zijn gratis en gericht op preventie: er worden geen voorschriften gegeven (behalve voor vaccins). Met een zieke baby moeten de ouders naar de huisarts.

Bij jonge ouders wordt ook een aantal huisbezoeken afgelegd. Ook deze bezoeken zijn gratis.

 

Ouders kunnen met vragen terecht op de Kind en Gezin-lijn via het nummer 078 150 100, elke werkdag van 8 tot 20 uur. Zwangere vrouwen die zich in een moeilijke (sociale) situatie bevinden, kunnen terecht bij Kind en Gezin voor prenatale begeleiding. Er is één prenataal steunpunt waar de zwangerschap medisch begeleid wordt. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met het UZGent waar mensen medisch begeleid worden en psychosociale ondersteuning krijgen. Voor deze medische begeleiding moet wel betaald worden.

De consultaties, huisbezoeken en prenatale begeleidingen van Kind en Gezin zijn gratis. Het consultatiebureau van Kind en Gezin situeert zich in de Visstraat 14 te 9900 Eeklo

 

kind-en-gezin 

 


 

1.5 Centra voor leerlingenbegeleiding

Leerlingen, ouders, schoolteams kunnen een beroep doen op het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van hun school voor informatie en advies, diagnostiek en kortdurende begeleiding. Het CLB werkt zowel rond het psychisch en sociaal functioneren van de leerling, de preventieve gezondheidszorg, het leren en studeren als de onderwijsloopbaan.

Elke school werkt samen met een team dat bestaat uit een arts, een maatschappelijk werker, een psycho-pedagogisch consulent en een paramedisch werker.

 

De dienstverlening van elk centrum voor leerlingenbegeleiding is gratis. Voor de contactgegevens van het CLB verbonden aan jouw school kan je terecht bij het secretariaat van de school of kan je een kijkje nemen in het schoolreglement. Ook kan je rechtstreeks contact nemen met een CLB van jouw keuze, zonder tussenkomst van de school.

logo clb 

Adressen van CLB’s kan je vinden via www.ond.vlaanderen.be/clb

www.vclbmeetjesland.be – vrij onderwijs

www.clbgoeeklo.be – gemeenschapsonderwijs

 


 

1.6 Thuisverpleging

De meeste prestaties door thuisverplegingsdiensten zijn gratis voor de patiënt. Voor informatie over de mogelijkheden en voorwaarden, kan je terecht bij het ziekenfonds, diensten voor thuisverpleging of zelfstandige thuisverpleegkundigen.

Ook bij thuisverpleging kan de Regeling Sociaal Betalende Derde worden toegepast. Je betaalt meestal geen persoonlijke bijdrage.

 

www.socmut.be Bond Moyson

www.solidariteit.be Solidariteit voor het Gezin

www.wgkovl.be Wit-Gele Kruis

www.verplegingthuis.be Zelfstandige verpleegkundigen

 

Wie wegens gezondheidsproblemen hulp nodig heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of verzorging, kan terecht bij een dienst voor thuiszorg of een lokaal dienstencentrum in zijn buurt.

www.zonneheem.be Lokaal Dienstencentrum Zonneheem

www.ocmweeklo.be OCMW Eeklo – thuiszorg

www.cm.be Christelijke Mutualiteit

www.socmut.be Bond Moyson

www.liberalemutualiteit.be Liberale Mutualiteit

www.oz.be Onafhankelijk ziekenfonds

www.solidariteit.be Solidariteit voor het Gezin

www.familiehulp.be Familiehulp Gent-Eeklo

www.familiezorg.be Familiezorg Oost-Vlaanderen

 

thuisverpleging 

 


1.7 Spoeddienst ziekenhuis

Mensen die dringend medische hulp nodig hebben, kunnen altijd (24u/24u) beroep doen op de spoeddienst van een ziekenhuis.

Je kan steeds naar de spoeddienst gaan als je bent doorverwezen door de huisarts of als u je door de dienst 100 gebracht bent. Je kan de hulpdiensten altijd bereiken op het noodnummer 112.

Het persoonlijk aandeel (het bedrag dat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds) is hoger als je op eigen initiatief naar de spoeddienst gaat.

 

Het adres van het ziekenhuis in Eeklo is AZ Alma, campus Eeklo, Moeie 18, 9900 Eeklo. Het telefoonnummer van de spoeddienst is 09 / 376 04 75.

 

Als je naar een spoeddienst gaat, vergeet dan niet jouw identiteitskaart, jouw SIS-kaart, een klever van het ziekenfonds en eventuele documenten van je huisarts mee te nemen. Als je een werkongeval hebt gehad, dan zijn ook gegevens over verzekering en werkgever nuttig.

Indien je een hospitalisatieverzekering heeft, geef dit dan ook door op de spoeddienst.

 

Hoe minder betalen?

 • Verhoogde Tegemoetkoming of Omnio:
  je betaalt € 10 als je op eigen houtje de spoeddienst opzoekt
 • Regeling Sociaal Betalende Derde:
  je betaalt slechts je remgeld.


 

1.8 Geestelijke gezondheidszorg

In België bestaat momenteel geen structureel georganiseerde eerstelijnszorg voor psychische problemen.

Mensen met psychische problemen kunnen in eerste instantie terecht bij hun huisarts. De huisarts verwijst dan door naar een psychiater of psycholoog. Verder kunnen mensen voor psychosociale ondersteuning terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Dienst Maatschappelijk Werk van hun ziekenfonds.

 

Op de tweede lijn kan je terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) met uiteenlopende problemen van psychische, relationele of psychosomatische aard. Sommige centra hebben zich gespecialiseerd in bepaalde probleemgebieden (zoals bv. behandeling van drugsverslaving), terwijl andere centra openstaan voor een breed gamma aan problematieken.

Een raadpleging bij een psychiater is opgenomen in de nomenclatuur en wordt dus gedeeltelijk terugbetaald door de ziekteverzekering. De psycholoog is als discipline momenteel nog niet wettelijk erkend en wordt dus niet terugbetaald.

 

Informatie over organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg in Eeklo is terug te vinden op de website http://www.rcgg.be/eeklo.html en http://www.psyeeklo.be

 

www.tele-onthaal.be (telefonisch op 106)

www.preventiezelfdoding.be zelfmoordlijn (telefonisch op 1813)

www.cawsgenteeklo.be CAW Gent-Eeklo afdeling Eeklo

 


 

terugZoeken