Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Financieel ondersteunende diensten

Financieel ondersteunende diensten

2.1 OCMW

Mensen die in financiële moeilijkheden zitten, kunnen een farmaceutische kaart verkrijgen bij het OCMW op de sociale dienst. Deze kaart zorgt voor een tussenkomst in de farmaceutische kosten. Je hebt hier recht op als je maandelijks meer dan € 25 farmaceutische kosten hebt voor medicatie op doktersvoorschrift. Met de farmaceutische kaart betaal je zelf 25% van de farmaceutische kosten aan de apotheker. De andere 75% factureert de apotheker aan het OCMW.

Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen aan het OCMW van hun verblijfplaats vragen om de kosten voor dringende medische hulp te betalen.

Je gaat eerst naar de huisarts en krijgt een attest Dringende Medische Hulp mee voor een consultatie bij een specialist, een verder onderzoek, een opname in het ziekenhuis, enz. Met dit attest ga je naar het OCMW van de plaats waar je gewoonlijk verblijft. Het OCMW zal dan, na controle van de behoeftigheid en het illegaal verblijf een betalingsverbintenis meegeven. Met deze medische kaart kun je de ingreep of consultatie laten uitvoeren.

 

Bij hoogdringendheid ga je langs bij het OCMW van de plaats waar de dringende hulp wordt verstrekt. Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het OCMW bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest Dringende Medische Hulp opmaken. Daarna zal het OCMW eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid. Het OCMW moet de kosten voor Dringende Medische Hulp terugbetalen aan de medische zorgverstrekker.

De sociale dienst van het OCMW bemiddelt ook in ziekenhuisfacturen, apotheekkosten, tandverzorging, brilmonturen e.d.m indien het financieel moeilijk is om deze kosten te betalen.

 

www.rechtenverkenner.be (Van A tot Z > farmaceutische kaart of dringende medische hulpverlening)

 

ocmweeklo 


2.2 Ziekenfondsen

De overheid heeft de ziekenfondsen erkend om de wettelijke ziekteverzekering (zie verder) uit te voeren, waarvoor zij in ruil een vergoeding ontvangen. Iedereen moet zich aansluiten bij een Ziekenfonds naar keuze of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV), die georganiseerd wordt door de overheid zelf. Mensen uit bepaalde beroepscategorieën, vb. werknemers van de NMBS, hebben deze vrije keuze niet.

 

De statuten van de ziekenfondsen voorzien in een verplichte betaling van de lidmaatschapsbijdrage. Deze bijdrage dient NIET om de wettelijke ziekteverzekering uit te voeren, maar wordt wel gebruikt voor een aantal diensten en voordelen (geboortepremie, niet-dringend ziekenvervoer,...), waarop de aangesloten leden een beroep kunnen doen. Deze voordelen en tussenkomsten verschillen per ziekenfonds.

Bij de Hulpkas kan je gratis aansluiten en betaal je geen lidmaatschapsbijdrage. Je hebt dan recht op de wettelijke ziekteverzekering, maar niet op aanvullende diensten en voordelen.

Bijkomend kan aan de leden een 'bijdrage financiële verantwoordelijkheid' gevraagd worden, om de reserves voor terugbetalingen weer op peil te brengen. Deze bijdrage verschilt per ziekenfonds en kan jaarlijks aangepast worden. Deze bijdrage is fiscaal aftrekbaar.

 

Ten slotte organiseren ziekenfondsen ook een aantal facultatieve verzekeringen (zoals bvb. de hospitalisatieverzekering), waarop leden vrij kunnen aansluiten. Sommige van die verzekeringen worden ook aangeboden door privé-verzekeraars.

Bij de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds kan je informatie, advies, ondersteuning, bemiddeling en hulpverlening krijgen voor alle gezondheidsgerelateerde thema's. Je kan bij hen ook terecht met allerhande vragen die betrekking hebben op 'thuiszorg', het Vlaams agentschap voor personen met een handicap en de Vlaamse Zorgverzekering.

Bij je ziekenfonds vraag je de verhoogde tegemoetkoming of het omnio-statuut aan. Zij helpen je verder bij het vinden van de juiste papieren en zullen de aanvraag samen met jou invullen.

 

www.socmut.be Bond Moyson

www.cm.be Christelijke Mutualiteit

www.hziv.be Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

www.liberalemutualiteit.be Liberale Mutualiteit

www.euromut.be Onafhankelijk ziekenfonds Euromut

www.securex.be Onafhankelijk ziekenfonds Securex

www.partena-ziekenfonds.be Onafhankelijk ziekenfonds Partena

www.vnz.be Vlaams Neutraal ziekenfonds

www.oz.be Onafhankelijk ziekenfonds


ziekenfondsen


 

terugZoeken