Gladheidsbestrijding

Stad Eeklo haalt het gladheidsbestrijdingsplan weer boven nu de temperaturen al eens onder nul durven gaan. De technische dienst van de stad doet een beroep op Meteoservices om te bepalen wanneer er gestrooid moet worden en stuurt dan een externe firma de weg op om zout te strooien.

Gladheidsbestrijding gebeurt op twee manieren:

  • Preventief om gladheid te voorkomen in het geval van te verwachten aanvriezende mist of rijm, ijzelvorming of sneeuwval
  • Curatief om tijdens een winterse bui of sneeuwval ervoor te zorgen dat de neerslag onmiddellijk smelt of loskomt van de grond

Gladheidsbestrijding gebeurt bovendien in volgorde van belangrijkheid van straten:

  • Eerst worden toegangswegen naar hulpdiensten, prioritaire invalswegen, wegen rond scholen en rusthuizen, wegen met openbaar vervoer, het industrieterrein en aanrijroutes naar scholen gestrooid (fase 1)
  • Straten die niet tot bovenstaand lijstje behoren worden enkel in uitzonderlijke omstandigheden gestrooid (fase 2)
  • Bij een tekort aan strooizout worden bovendien enkel nog de toegangswegen naar de hulpdiensten en de prioritaire invalswegen gestrooid (fase 3 of code rood)

Dat er in volgorde van belangrijkheid van wegen gestrooid wordt, wil niet zeggen dat andere wegen niet onder handen worden genomen:

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de gewestwegen
  • Stad Eeklo strooit, ruimt of borstelt de fietspaden, publieke parkings, het recyclagepark en de parkings van de stadsgebouwen
  • Voor de voetpaden voor hun woning zijn de burgers verantwoordelijk om die ijs- of sneeuwvrij te maken. Is het gebouw of de grond niet bewoond dan is de eigenaar verplicht dit te doen, is het gebouw een appartement dan horen de bewoners op het gelijkvloers sneeuw of ijs te ruimen.


Naar top