Goedkeuring reglement met betrekking tot de subsidiëring van projecten in landen in ontwikkeling met draagvlak