Eeklose Goeste

In Eeklo leeft al heel wat rond duurzame voeding en daarop willen we verder bouwen. Lokale, duurzame voedselproductie en –consumptie staan centraal. Daarnaast wil de stad ook inzetten op een sociaal, gedragen en haalbare voedselstrategie.

De voedselstrategie werkt rond een aantal pijlers:

Een zichtbare en kortere voedselketen

Onbekend maakt onbemind. Vele lokale producenten en handelaars die inzetten op lokale en duurzame producten, zijn nog weinig gekend bij het grote publiek.

De stad zet in op brede communicatie

De stad zet in op brede communicatie naar inwoners, handelaars, brasserie- en restauranthouders, scholen en de eigen stadsdiensten door onder andere het organiseren activiteiten. Zo kan iedereen kennis maken met de lokale producenten. Aan scholen worden workshops of bedrijfsbezoeken aangeboden.

Een duurzame productie en consumptie van voeding en de creatie van de sociale meerwaarde rond voedingsinitiatieven

Stad Eeklo wil mogelijkheden creëren voor voedselproductie op kleinere schaal door individuele burgers, buurten en verenigingen samen te brengen in bijvoorbeeld buurtmoestuinen, samentuinen, deeltuinen en daktuinen in de stedelijke omgeving. Ook de land- en tuinbouw moet duurzame ontwikkelingskansen krijgen, in samenhang met de andere functies in de open ruimte.

Duurzame voeding moet voor iedereen toegankelijk zijn 

De stad zal haar activiteiten, projecten en initiatieven onderwerpen aan een sociale kansentoets, met als doel de kennis bij sociale kansengroepen rond lokale voeding te vergroten. Dit kan door onder andere opleidingen rond duurzame voeding en koken te ondersteunen en nieuwe, duurzame jobs en ondernemerschap te creëren en te stimuleren.

Voedselverlies vermijden

We beseffen niet hoeveel geld en energie wordt verspild als men voedsel weggooit. Stad Eeklo zal systemen ondersteunen die bijdragen tot het meten en beperken van voedselverlies en aanzetten tot hergebruik zoals bijvoorbeeld Too Good To Go.

Participatie en partnerschap

Stad Eeklo zal samenwerken met burgers en organisaties die over kennis en informatie beschikken rond duurzame voeding. Zo kan de stad inzicht krijgen in de lokalen noden, kennis overdragen en activiteiten organiseren. Ook initiatieven en activiteiten, die kaderen binnen de doelstellingen van de voedselstrategie, worden mogelijk gemaakt en ondersteund door het ter beschikking stellen van materiaal, ruimte en communicatietools.

Ben jij als burger, producent, verkoper, bedrijf, school, organisatie of vereniging actief rond duurzame voeding?

Neem dan zeker contact op met ons 

Wat is een duurzame producent?

• de producent heeft zijn bedrijf in Eeklo of het Meetjesland
• de productie is kleinschalig
• bij het werken met levende dieren is er aandacht voor dierenwelzijn en diergezondheid
• de producent maakt bij de verwerking van zijn product gebruik van Belgische bijproducten
• bij het telen van groenten of fruit of bij het houden van dieren vermijden producenten zoveel mogelijk het gebruik van pesticiden, biociden, kunstmeststoffen en medicatie.
• de productie van groenten en fruit is seizoensgebonden
• bij de verkoop van de producten wordt gestreefd naar een afvalarme verpakking
• er is aandacht voor ecologie, milieu en klimaat

Contact

Dienst Lokaal Mondiaal

Adres
Sociaal Huis Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Naar top