Grafconcessies

Maak een afspraak

Inhoud

Een concessie is een vergunning of overeenkomst waarin de voorwaarden en duur worden bepaald voor het begraven van een stoffelijk overschot of urne op een begraafplaats van de stad Eeklo. 

Procedure

De concessietermijn neemt een aanvang op datum van de begraving. De concessieduur is vastgelegd in het huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen. 

Bij het verstrijken van de concessie wordt hiervan een akte opgemaakt. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie en wordt het graf eigendom van de stad Eeklo, die de verdere bestemming ervan bepaalt.

Kostprijs

De kostprijs is vastgelegd in het retributiereglement op de begraafplaatsen. 

Regelgeving

Decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van 16 januari 2004;

Omzendbrief BA-2006/04 van 10 maart 2006 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten;

Het besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria.

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top