Gratis vrijwilligersverzekering voor organisatoren!

Een gratis verzekering voor vrijwilligers?

Om waardering uit te drukken voor vrijwillig engagement, zorgt de Vlaamse Overheid sinds 1 januari 2018 voor een gratis verzekering voor vrijwilligers. 

Vanaf 1 april 2019 is de procedure nog efficiënter en volledig digitaal. Het enige wat je hoeft te doen is:

 1. Je erkenningsnummer aanvragen
 2. De activiteiten aangeven

Wie kan de verzekering gebruiken?

De gratis verzekering is interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven, of bij extra activiteiten. Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral van zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

 • een feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub, ...
 • een vzw die net opgestart is: tijdens de oprichting van de vzw en het eerste jaar van je werking kan je gebruik maken van de gratis verzekering. Zo heb je tijd om zelf een goede polis af te sluiten. Tips nodig? 
 • een vzw of stichting zonder betaald personeel
 • een lokale afdeling van een koepelorganisatie kan gebruik maken van de verzekering voor extra activiteiten. Voor de vaste activiteiten heeft de koepel verzekeringsplicht
 • Lees de exacte erkenningscriteria na in het reglement.

Wat houdt de vrijwilligersverzekering in?

1000 vrijwilligersuren

Per kalenderjaar kan de organisatie gratis maximum 1000 vrijwilligersuren verzekeren. Het voordeel van vrijwilligersuren is dat je deze heel efficiënt kan inzetten. Eén vrijwilligersuur staat voor een effectief  uur vrijwilligerswerk door één vrijwilliger. De verplaatsing van en naar de vrijwillige activiteit moet niet meegerekend worden (Behalve als de verplaatsing dé activiteit is.)

Opgelet:

 • activiteiten moet je minstens 48 uren op voorhand aangeven via het digitale verzekeringsloket. Op het tabblad ‘aanvraagprocedure’ rechts vind je alle stappen terug.
 • resturen kan je niet overdragen naar de volgende jaargang. Bij elke erkenningsperiode start de teller opnieuw.
 • Je kan geen extra uren kopen. Als je de uren hebt opgebruikt, kan je je vrijwilligers bij een maatschappij laten verzekeren.
 • oneigenlijk gebruik van de vrijwilligersuren kan leiden tot (onmiddellijke) intrekking van de erkenning. 

Activiteiten

De polis dekt zowat alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus: onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie. Je moet de te verzekeren vrijwilligersuren wel altijd vooraf aangeven bij de verzekeraar.
Let op: bepaalde gevaarlijke sporten, zware verbouwingswerken en dergelijke, zijn wel uitgesloten in de polis.

Waarborgen

De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op weg naar en van de activiteiten – voor:

 • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Lichamelijke ongevallen

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Canada.

Vrijwilligersverzekering aanvragen

Stap 1: Vraag je erkenningsnummer aan

LET OP: Erkenningsnummers afgeleverd voor 1 april 2019 zijn niet meer geldig. Je kan de nieuwe voorwaarden nakijken en vanaf 1 april opnieuw een aanvraag doen op het digitaal verzekeringsloket.

Heb je nog geen erkenningsnummer voor je organisatie, dan kan je ook via het digitaal verzekeringsloket vanaf 1 april een nummer aanvragen. Let op: om je aanvraag te doen, moet je je identificeren. Hou dus een kaartlezer, token of Itsme bij de hand.

Je krijgt binnen 3 weken reactie én een erkenningsnummer als je organisatie goedgekeurd wordt. Je moet ook nog steeds 48 uur vooraf je specifieke activiteiten aangeven op het digitale loket om je vrijwilligers te verzekeren. Een erkenning alleen is niet voldoende.

Stap 2: Activiteiten aangeven

Je vrijwilligers zijn nog niet verzekerd van zodra je een erkenningsnummer hebt.

Je moet de activiteiten minstens 48 uur vooraf aan de verzekering doorgeven:

 • Ga nadat je erkenning is goedgekeurd naar www.gratisvrijwilligersverzekering.be en identificeer je. Hou dus opnieuw een kaartlezer, token of Itsme bij de hand.
 • Geef het aantal vrijwilligersuren en de activiteit in. Je hoeft geen namenlijsten in te geven.
 • Je krijgt een bericht per e-mail als de activiteit verzekerd is.
 • Wijzigt er na je aangifte nog iets aan de activiteit of maakte je een fout? Je kan zelf alles tot 48 uur voor de activiteit plaatsvindt aanpassen.

 

Contact

Dienst evenementen

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top