Premie voor het aanleggen van een groendak

Inhoud

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig zijn. 

Voorwaarden

De subsidie geldt voor het aanleggen van een groendak op een woning of andere gebouwen op het grondgebied van de stad Eeklo voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen. 

Procedure

Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag onderzoekt de dienst omgeving het dossier en adviseert het college.

Een afgevaardigde van het stadsbestuur kan ter plaatse de uitgevoerde werken controleren.

Binnen de 60 dagen na ontvangst neemt het college een principiële beslissing over het al dan niet toekennen van de premie.

Kostprijs

Er wordt een subsidie verleend van 40 euro per vierkante meter groendak dat aangelegd wordt, voor zover de kostprijs per vierkante meter voor de aanleg van het groendak minimum 40 euro per vierkante meter bedraagt. 

De subsidie is gelijk aan de werkelijke kostprijs indien deze lager uitvalt dan 40 euro per vierkante meter.

De toegekende subsidie bedraagt maximaal 1100 euro.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00