Hartwijk

Het stadsbestuur start in 2023 de procedure op voor de verkoop van de percelen in de ‘Hartwijk’. Samen met de aanleg van het Oeverpark en de verkoop van het leegstaande gebouw van De Meerling op dezelfde site, zet het bestuur hiermee concrete stappen in de opwaardering van deze site.

1 perceel

Stad Eeklo werd in 2016 eigenaar van de site ‘Hartwijk’, de locatie waar zich tot begin 2017 het ziekenhuis AZ Alma bevond (Moeie 18). De site heeft een strategische ligging tussen het stadscentrum en de open ruimte van de Lange Moeiakker. Het bevindt zich tussen de Koning Albertstraat, Cocquytstraat, Moeie en Tieltsesteenweg, op 200 meter van de Markt.

De stad heeft de ambitie om de Hartwijk te ontwikkelen tot een duurzame wijk met een mix van verschillende types woongelegenheden en dit volgens het opgemaakte Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) met aandacht voor voldoende groenvoorzieningen. De voorbije jaren werden verschillende pistes onderzocht en partners bevraagd voor het vermarkten en realiseren van de verschillende zones.

Het college heeft recent beslist om alle loten die stadseigendom zijn te verkopen in 1 lot. Het college vertrouwt het verkoopdossier toe aan COVAST, dat het bestuur ook begeleidt bij verkoop van het politiekantoor. De komende periode worden alle noodzakelijke verkoopdocumenten aangevraagd. COVAST bereidt een verkoopdossier voor dat wordt voorgelegd op de gemeenteraad, met het oog om de verkoop vóór het bouwverlof te lanceren.

Aparte verkoop De Meerling

Het leegstaande gebouw van De Meerling, gelegen naast de inrijlaan van het oude ziekenhuis wordt als apart perceel verkocht. Ook de verkoop van De Meerling wordt via COVAST begeleid. Dit dossier zal naar schatting op de gemeenteraad van februari of maart worden voorgelegd en kort daarna op de markt worden gebracht.

Oeverpark en parkperceel

Ook de aanleg van het Oeverpark, die dit jaar van start gaat, maakt deel uit van de ontwikkeling van de Hartwijk. Het Oeverpark wordt een centrale groene-blauwe as doorheen de Hartwijk. Langs de waterpartij wordt ook een wandel- en fietspad aangelegd als trage verbindingsweg tussen de Cocquytstraat en de Tieltsesteenweg. Voor de realisatie van het centraal Oeverpark werd een projectsubsidie van € 2,5 miljoen toegewezen.

De ontwikkeling van het parkperceel aan de Moeie wordt bekeken in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe WZC. In functie van duurzaamheidsdoelstellingen beoogt het college dit te behouden als bos.

Van zodra er meer info bekend is over de concrete start van de verkoop en verkoopsvoorwaarden, zal dit bekend gemaakt worden. Buurtbewoners zullen een bewonersbrief ontvangen met een stand van zaken over de aanleg van het Oeverpark en de opstart van de verkoopprocedure.

Of zoek je?