Hartwijk

De stad Eeklo werd in 2016 eigenaar van de site ‘Hartwijk’, de locatie waar zich tot begin 2017 het ziekenhuis AZ Alma bevond (Moeie 18). De site heeft een strategische ligging tussen het stadscentrum en de open ruimte van de Lange Moeyakker. Het bevindt zich tussen de Koning Albertstraat, Cocquytstraat, Moeie en Tieltsesteenweg, op 200 meter van de Markt.

De stad heeft de ambitie om de Hartwijk te ontwikkelen tot een duurzame wijk, die jonge gezinnen kan aantrekken maar ook een diversiteit aan woningtypes wil vestigen (bv. assistentiewoningen, co-housing, …).  De wijk wil een voorbeeld worden op het vlak van duurzaam bouwen en kwalitatief wonen rond een verkeersvrij, groen parkgebied.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan

In 2014-2015 ontvingen we een projectsubsidie via Stedenbeleid voor de opmaak van het RUP De HARTwijk. Eind 2016 werd een projectsubsidie van € 2.500.000 toegewezen voor de realisatie van het centraal oeverpark.

Het RUP De HARTwijk werd in juni 2017 voor definitieve vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het doel van het project De Hartwijk is een duurzaam stadsvernieuwingsproject te realiseren met als ambitie een ‘very good’ score van 68% te behalen voor de duurzaamheidsmeter ‘duurzame wijken’. Deze doelstelling wordt behaald door een hoog ambitieniveau te bereiken op het vlak van groen, water, autoluwe mobiliteit, fietsers, vernieuwende woonvormen, erfgoed, energie, en dit alles in coproductie met partners.

Momenteel wordt de omgevingsvergunning voor de aanleg van het Oeverpark aangevraagd en is de realisatie van de bouwzones in voorbereiding.

Of zoek je?