Heraanleg voetpad in de Burg. Lionel Pussemierstraat en de Burg. Lionel Van Dammelaan

Gepubliceerd op maandag 1 aug 2022 om 14:47

Vanaf morgen worden ter hoogte van de school De Wegel en de nieuwe woonsite Wegelpark het voetpad en de groenstroken vernieuwd. Deze woonsite ligt op de hoek van de Burg. Lionel Pussemierstraat met de Burg. Lionel Van Dammelaan. Beide zijden worden aangepakt.

De greppel van de rijweg wordt ook vernieuwd waarna de rijweg een nieuwe asfaltlaag krijgt. Tijdens de werken zal je beurtelings kunnen passeren en zullen er verkeerslichten staan.