Het Jonge Kind ... Eeklo schakelt naar de toekomst

(Kinder)armoede is groot in Eeklo. Om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven die ze nodig hebben, willen we de ontwikkelingskansen al van bij de geboorte optimaliseren.  Daarom richt dit project: “Het Jonge Kind … Eeklo schakelt naar de toekomst” zich naar aanstaande en jonge gezinnen met kinderen tot 2,5 jaar.

De kern van het project is om gezinnen te ondersteunen om hun sociale grondrechten te realiseren en onderbescherming tegen te gaan.  

Dit doen we doen we door de volgende acties:

  • De inzet van een halftijdse schakelfiguur.
    Zij probeert via individuele begeleiding en maatwerk de situatie van de gezinnen te verbeteren. De schakelfiguur onderzoekt waar de gezinnen recht en nood aan hebben en leidt ze toe naar de verschillende diensten. Dit kan onder meer gaan over gezondheid, inkomen en sociale zekerheid, opvang en het verruimen van hun sociaal netwerk. Er wordt op steeds op een empowerende manier gewerkt door gebruik te maken van de positieve krachten die aanwezig zijn in het gezin.
  • Het creëren van 8 occassionele inkomengsgerelateerde kinderopvangvanplaatsen. Hiervoor wordt tot eind maart 2023 samengewerkt met Kinderlach.
  • De werking van het perinataal netwerk
    Dit is een netwerk van een 10-tal verschillende organisaties die gespecialiseerd zijn in het werken met de doelgroep 0 tot en met 3 jarigen. Dit netwerk denkt na over hoe we aanstaande en jonge kinderen nog beter kunnen ondersteunen.  Er wordt werk gemaakt van een vlotte doorschakeling er wordt ook aan de slag gegaan met signalen rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning, (preventieve) gezondheidszorg, inkomen en sociale zekerheid, ontmoeting, ... Het netwerk zorgt voor een vangnet voor (aanstaande) gezinnen die dreigen uit de boot te vallen of die dreigen een aantal rechten te mislopen.
  • Een materieel en immaterieel aanbod
    Zo worden er bedjes en buggy’s ter beschikking gesteld via een uitleensysteem.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu open
Open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten
Naar top