Hoe starten met een brugfigurenwerking?

Stappenplan om zelf aan de slag te gaan (op basis van het Eeklose model):

 • Scholen informeren over de brugfigurenwerking.
  Er is informatie over het project aanwezig zijn op de scholen, het personeel is gebriefd over dit project, er zijn een aantal ambassadeurs die het project promoten, …
 • De aanmelding en doorverwijzing gebeurt steeds via de scholen (en niet via de hulpverlening)
 • De brugfiguur maakt kennis met het gezin: op school, thuis en op andere plekken (bv. in vzw Wijkcentrum De Kring)
 • De brugfiguur krijgt geleidelijk aan zicht op vragen/problematieken van het gezin
 • De brugfiguur informeert het gezin
 • De brugfiguur zet mensen op weg naar …
 • De brugfiguur – doet samen met het gezin - een aanvraag voor ….
 • Als het gezin sterker wordt, laat de brugfiguur het gezin stap voor stap los.
 • De brugfiguur signaleert drempels en moeilijkheden die mensen ervaren aan het beleid en aan diensten.


Belangrijk om te onthouden:

 • De brugfiguur is een neutrale begeleider. In Eeklo is de brugfiguur verbonden aan vzw Wijkcentrum De Kring en is ze niet verbonden aan een “officiële” organisatie (bv. het OCMW).
 • De brugfiguur werkt steeds mét de gezinnen (en niet in plaats van …). De brugfiguur onderneemt geen stappen zonder toestemming van de betrokkenen.
 • Het aantal contactmomenten met gezinnen verschilt enorm: van eenmalig tot tientallen contacten.
 • De school wordt steeds mee op de hoogte gehouden.
 • De brugfiguur werkt steeds mét de gezinnen; niet in de plaats van …
 • Geen ‘afweging’ tussen de deelnemende basisscholen

 

Motieven voor lokale besturen om van start te gaan met een brugfigurenwerking:

 • Door de inzet van de brugfiguur, gaat het lokaal bestuur de strijd aan tegen (kinder)armoede en het niet opnemen van grondrechten. Bovendien kan een gemeente op die manier ook werken  aan het realiseren van de van de SDG’s (nl. De duurzame Ontwikkelingsdoelen).
  Cijfers over de kinderarmoede zijn verkrijgbaar op de websites van o.a.  Kind en Gezin en Statistiek Vlaanderen .
 • De brugfiguur bereikt een hoop gezinnen die anders niet of veel te laat zouden doorstromen naar de hulp- en dienstverlening. Dit zorg ervoor dat problemen niet (verder) escaleren.
 • De brugfiguur bouwt mee aan een warme samenleving waar iedereen kansen krijgt.
 • De brugfiguur werkt aan de randvoorwaarden voor een positieve schoolcarrière van kinderen.


Zaken om te vermelden in een convenant of samenwerkingsovereenkomst
(op basis van het Eeklose model):

 • De brugfiguur is actief in alle basisscholen van de gemeente (over de netten heen, zowel in het gewoon als het buitengewoon basisonderwijs).
 • De brugfiguur ontwikkelt acties en interventies gericht op het realiseren van de sociale grondrechten van de betrokken gezinnen.
 • De brugfiguur sensibiliseert omtrent armoede binnen de school.
 • De brugfiguur neemt een beleidssignalerende rol op.
 • De brugfiguur organiseert vakantieklassen voor anderstalige kinderen tijdens de schoolvakanties.

Inspirerende voorbeelden uit West-Vlaanderen

We verwijzen graag door naar de burgfiguren uit Houthulst, Avelgem en Meulebeke.
In het inspiratie- en praktijkboek: “Brugfiguur in een landelijke context. Schoolvoorbeeld van een welzijnsproject”, kan je meer lezen over de brugfiguurwerkingen in Houthulst, Wingene en Eeklo.

Contact

Preventie

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Open van 09:00 tot 12:30
Morgen
Gesloten
Naar top