Huisstijl

Sinds januari 2020 heeft Eeklo een nieuwe huisstijl. Het logo en de huisstijl van Eeklo verwijst naar de postcode '9900'. De identiteit: Eeklo is eigenzinnig, energiek en echt. Het bestuur wil een warmere en eigentijdse koers varen. De nieuwe huisstijl is daarvoor een vertrekpunt.

Het logo van stad Eeklo is beschermd en gedeponeerd. Het gebruik is gebonden aan strikte regels. Vraag steeds toestemming via communicatie@eeklo.be.


Eeklo steunt talloze organisaties, initiatieven en projecten van derden. Om de herkenbaarheid van het bestuur als subsidiƫrende of opdrachtgevende instantie te verhogen, bent u als begunstigde van een subsidie of opdracht verplicht om bij elke communicatie over de opdracht gebruik te maken van het logo van het lokaal bestuur.

Voor meer informatie en specifieke bestandsformaten kan je steeds terecht bij de dienst communicatie

MS-Teams


Download Teams-achtergronden

    

 

Contact

Communicatie