Huurschatter

Met www.huurschatter.be kan je nagaan wat een gangbare huurprijs is voor een woning.

Voor wie is de huurschatter bedoeld?

Deze toepassing wil zowel huurder als verhuurder een houvast bieden bij het beoordelen of bepalen van de huurprijs voor woningen (geen kamer of tweede verblijf), gelegen in het Vlaamse Gewest.

Wat kan je doen met de huurschatter?

Aan de hand van het adres en een aantal kenmerken van de woning geeft de toepassing je een inschatting van een gangbare huurprijs voor die woning. Het resultaat van de berekening - de geschatte huurprijs - is enkel informatief en dus op geen enkele manier bindend.

Hoe wordt de huurprijs van een woning geschat?

De huurschatter maakt gebruik van een statistisch model dat steunt op objectieve parameters, maar het blijft wel een schatting: een model kan immers nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen bij het bepalen van de huurprijs.