Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Maak een afspraak

Inhoud

Sinds 15 januari 2024 wordt het papieren identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar vervangen door een elektronische verblijfskaart.

Voorwaarden

De geldigheidsduur van een elektronische kaart voor een vreemdeling jonger dan 12 jaar hangt af van het verblijfsstatuut, maar is altijd maximaal 3 jaar geldig.

Als je kind niet meer op de foto lijkt, vraag je best vroeger een nieuwe kaart aan.

Procedure

Je vraagt als ouder of persoon die het ouderlijk gezag uitoefent de elektronische kaart voor jouw kind jonger dan 12 jaar aan bij de dienst burgerzaken.

De aanvraag is niet verplicht, maar we raden ze wel aan.

Met de kaart bewijs je immers dat je kind legaal in België verblijft.

Bij de aanvraag moet jouw kind aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Een drietal weken na de aanvraag zal je de pin- en pukcode ontvangen met de post waarna je de elektronische vreemdelingenkaart min 12 jaar kunt ophalen bij de dienst burgerzaken.

Je krijgt hiervoor een afspraak bij aanvraag.

Wat meebrengen

  • een recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van jouw kind, die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's;
  • nationale paspoort of identiteitsbewijs van het kind
  • nationale paspoort en verblijfskaart van de ouder of voogd
  • het oude identiteitsbewijs of een attest van verlies/diefstal van de politie

Kostprijs

  GEWONE PROCEDUREDRINGENDE PROCEDUREZEER DRINGENDE PROCEDURE MET GECENTRALISEERDE LEVERING IN BRUSSEL
Kaarttypes (EU,EU+,F,F+,M,
M duurzaam verblijf,N)
Min 12 jaar€ 12,60€ 121,40n.v.t.
Kaarttypes (A,B,H,K,L)Min 12 jaar€ 17,10€ 132,80n.v.t.

 

Dringende procedure:

Neem hiervoor telefonisch contact op met de dienst burgerzaken.

Uitzonderingen

Wordt je kind binnenkort 12 jaar?

Vanaf 12 jaar moeten niet-Belgische kinderen verplicht een elektronische verblijfskaart hebben. Kom langs vanaf 1 maand voor zijn of haar verjaardag. Je kan de kaart pas afhalen vanaf de dag dat het 12 jaar wordt.

Heeft jouw kind als een elektronische verblijfskaart voor min 12 jarigen dan blijft de kaart geldig tot de vervaldag.

Voor een A-kaart is steeds de goedkeuring van de dienst vreemdelingenzaken vereist.
Maak een afspraak 45 dagen voor de vervaldatum van de kaart bij de dienst burgerzaken en kom langs met de vereiste documenten. Je vindt een overzicht van alle benodigde documenten terug op de beslissing van vorig jaar

Regelgeving

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

27 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, voor wat betreft de verblijfsdocumenten en verblijfstitels afgegeven aan vreemdelingen onder de twaalf jaar

Contact

Burgerzaken

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
burgerzaken@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Contact

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo Stadhuis
Tel.
09 218 29 00
verkiezingen@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30