IN MEMORIAM Wilfried Van Hecke

Zaterdag is Wilfried Van Hecke onverwacht overleden.

Wilfried was OCMW-raadslid van 1 april 1995 tot 31 december 2012. Op 12 januari 2013 kreeg hij de oorkonde van ereraadslid van het OCMW uit handen van toenmalig OCMW-voorzitter Danny Smessaert.

Wilfried is jarenlang trouw lid geweest van de KVVV en omwille van deze verdiensten werd hij in 1995 tot ridder geslagen in de Orde van den Eeclooschen Herbacker. Ondanks zijn verhuis naar het buitenland, bleef Wilfried -waar mogelijk- het parcours van KVVV-Eeklo volgen.

Ook bij de verzustering van onze stad met Braunfels (D) had Wilfried een trekkersrol waarvoor we hem altijd dankbaar zullen blijven.

Het college van burgemeester en schepenen wenst zijn diepste medeleven te betuigen aan de ganse familie van Wilfried.

Naar top