Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / informatie / GAS (administratieve sancties)

GAS (administratieve sancties)

geenhondenpoep 480px

De gemeenteraad keurde het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties goed. Dit betekent dat overlastproblemen die dicht bij de burger staan, voortaan kunnen worden aangepakt door de stad en niet langer uitsluitend via parket en strafrechtbank moeten passeren. De meest voorkomende problemen inzake reinheid, lawaaihinder, onderhoud van groen, aanplakken,… kunnen op die manier worden beboet.

 

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Dit zijn artikels in het politiereglement waarvoor een boete kan worden opgelegd door de stad zonder dat er parket moet tussenkomen. De invoering van de GAS is voorzien in de nieuwe gemeentewet en is gebeurd op initiatief van de stad. Een gemeente die dat wenst, voert zijn eigen gemeentelijke administratieve sancties in. Niet in alle gemeenten is er hetzelfde soort van overlast. In Eeklo zijn die zaken opgenomen die het meest voorkomen. U kunt dus in een andere gemeente beboet worden voor andere inbreuken op het politiereglement dan diegene die in Eeklo gelden.

 

De controle op de inbreuken van die regels waarvoor een GAS geldt, wordt uitgeoefend door een politieambtenaar of een agent van de politiezone Meetjesland-centrum. De administratieve geldboetes worden opgelegd door een ambtenaar van de provincie. Eeklo koos ervoor om de meest voorkomende problemen in de gemeentelijke administratieve sancties op te nemen:

  • Onderhoud van bomen, struiken en planten op eigendommen langs de openbare weg
  • Het plaatsen van straatnaamborden en huisnummers
  • Reinheid (sluikstorten, hondenpoep,…)
  • Aanplakken, graffiti
  • Lawaaihinder
  • Sluitingsuren van drankgelegenheden
  • Gebruik van openbare parken, plantsoenen, speelpleinen, sportterreinen en gemeentelijke infrastructuur.

 

Al de artikels in het politiereglement die te maken hebben met deze vormen van overlast en waarop een GAS rust, staan in een gemeentelijk reglement. 

 

De administratieve geldboete bedraagt tussen de 25 en 250 euro. De boete verhoudt zich tot de mate van overlast. Dit betekent dat de boete hoger zal liggen als de inbreuk meer last teweeg brengt. De boete loopt ook op naarmate er herhaling van de feiten optreedt. Het maximum boetebedrag blijft ook dan geldig.

 

De verlenging van de protocolakkoorden tussen de stad Eeklo en de procureur des Konings van het Parket Oost-Vlaanderen worden goedgekeurd met ingang van 23 februari 2016, voor inbreuken op het verkeer en inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer), in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

 

 

Dit zijn de gemeenteraadsbesluiten inzake GAS:

 

Dit zijn de gemeenteraadsbesluiten inzake bepalingen in het algemeen politiereglement die aanleiding zijn voor administratieve sanctie: 


Zoeken