Direct naar hoofdmenu / zoekveld

de cijfers...

Hieronder vindt u alle tabellen en cijfers.

Er werd telkens gewerkt met percentages. In de kolommen staan altijd de leeftijdscategorieën. Het totaal aantal respondenten (2de kolom) en de drie leeftijdsgroepen (kolom 3 - 4 - 5) werden altijd als basis gebruikt om de procentuele verdeling te doen. Bij de leeftijdscategorieën staat dus telkens vermeld hoeveel procent van die groep het betrokken antwoord aanduidde.PROFIEL DEELNEMERS - GESLACHT 

totaal (= alle leeftijden)

jonger dan 40 jaar

40 - 59 jaar

60 jaar en ouder

man 

50% 

58,62% 

31,58% 

61,36% 

vrouw 

48,21% 

37,93% 

68,42% 

38,64% 

geen antwoord 

1,79% 

3,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIEL DEELNEMERS - LEEFTIJD - OPLEIDING - BURGERLIJKE STAAT 

 

jonger dan 40 jaar 

25,90% 

40 - 59 jaar 

33,90%

60 jaar en ouder 

39,30% 

 

 

master 

14,30% 

bachelor 

31,30% 

hoger middelbaar 

32,10% 

lager middelbaar 

18,80%

lager onderwijs 

1,80% 

 

 

alleenstaand 

20,50% 

alleenstaand met kinderen 

7,10% 

samenwonend/gehuwd 

41,01% 

samenwonend/gehuwd met kinderen 

31,30% 

 

 

 

 

HOE WIL JE HET EIKENBLAD IN DE TOEKOMST LEZEN?

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

7 x per jaar op papier (zoals nu) 

47,32%

34,48% 

44,74% 

59,09% 

4 x per jaar op papier (dikker) + digitaal 

18,75% 

27,59% 

23,68% 

9,09% 

10 x per jaar op papier (dunner) 

22,32% 

24,14% 

18,42% 

25% 

digitale nieuwsbrief 

8,93% 

10,34% 

13,16% 

4,55% 

via de website 

3,57% 

3,45% 

2,63% 

4,55% 

 

 

 

 

 

 

Bijna de helft van de respondenten wenst de timing van de uitgave van het Eikenblad te behouden zoals nu (7 x per jaar, op 32 pagina's). Ook bij de categorie tot 40 jaar is dit het geval, hoewel ook een kwart daar opteert voor minder en dikkere nummers, aangevuld met een digitale nieuwsbrief.

Bij de oudere groep overweegt het behoud zoals nu (bijna 60%), Een kwart van de senioren wil meer nummers, maar dunnere.

 

 

VIND JE HET BELANGRIJK OM FOTO'S IN HET INFOBLAD TE ZIEN? (meer dan 1 antwoord mogelijk)

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40-59 jaar 

60 jaar en ouder 

ja, het oogt mooier en zet aan tot lezen 

65,18% 

68,97% 

68,42%

61,36% 

ja, ik herken graag mensen op foto's 

21,43%

20,69%

15,79% 

27,27% 

ja, foto's van activiteiten die voorbij zijn vind ik heel leuk 

16,07% 

3,45% 

18,42% 

22,73% 

ja, het liefst veel foto's (maar klein) zodat iedereen aan bod komt 

5,36% 

10,34% 

2,63% 

4,55% 

ja, het liefst 1 grote foto per pagina 

2,68% 

0% 

0% 

6,82% 

neen, ik vind de inhoud interessanter 

7,14% 

0% 

7,89% 

11,36% 

neen, foto's van iets wat voorbij is interesseren me niet 

1,79% 

0% 

2,63% 

2,27% 

 

Een kleine 10% vind het niet nodig om foto's te zien in het infoblad. Het overgrote deel van de respondenten heeft dat liever wel. 60-plussers hebben graag foto's van voorbije activiteiten. Bij de jongere groep zien we dat er voorkeur is voor veel kleine ipv 1 grote foto. 

 

 

IK HEB LIEVER: 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

vaste rubrieken die telkens allemaal terugkeren (zoals nu het geval is) 

74,11% 

58,62% 

73,68% 

86,36% 

het uitdiepen van telkens één bepaald thema dat extra aandacht verdient, maar waardoor andere zaken wegvallen 

18,75% 

37,93% 

15,79% 

9,09% 

geen antwoord 

7,14% 

3,45% 

10,53% 

4,55% 

 

 

 

 

 

Drie-kwart van de respondenten prefereert dat alle rubrieken aan bod komen, zoals nu het geval is. Dit is nog extremer bij de senioren. Bij de jongere groep is de verhouding minder opvallend en wenst 38% dat telkens 1 specifiek thema wordt uitgediept.

 

 

LEES JE HET VOORWOORD? 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

ja, altijd 

42,86% 

17,24% 

42,11% 

61,36% 

ja, soms 

37,50% 

44,83% 

36,84% 

34,09% 

nooit 

16,07% 

37,93% 

15,79% 

2,27% 

geen antwoord 

3,53% 

 

5,26% 

2,28% 

 

80% van de respondenten leest het voorwoord in het Eikenblad. Dit varieert tussen 62% bij de jongeren en 95% bij de ouderen.

 

 

VIND JE DAT ER AANDACHT MOET ZIJN VOOR POLITIEK IN HET EIKENBLAD? 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40-59 jaar 

60 jaar en ouder 

ja, onder de vorm van .... 

18,75% 

13,79% 

21,05% 

20,45% 

nee, dat is niet nodig, maar het voorwoord van de burgemeester en schepenen kan wel blijven 

47,32% 

51,72% 

34,21% 

56,82% 

nee, dat hoeft niet, ook geen voorwoord 

25,89% 

31,03% 

28,95% 

20,45% 

geen antwoord 

8% 

3,46% 

15,79% 

2,28% 

 

Een kwart van de Eeklonaren die hebben geantwoord, willen geen politiek in het Eikenblad, zelfs geen voorwoord. bijna de helft kan leven met het voorwoord, maar hoeft anders geen politiek. 18,75% wenst wel politieke standpunten in het infoblad, en dan onder de vorm van bijvoorbeeld meer verslag over de gemeenteraad, politieke standpunten over verschillende onderwerpen, ...

 

 

WELKE ONDERWERPEN INTERESSEREN JOU HET MEEST? (max. 5 - sommigen vulden er meer in) 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

mobiliteit 

53,57% 

41,38% 

50% 

65,91% 

werken 

44,64% 

34,48% 

31,58% 

63,64% 

milieu 

40,18% 

34,48% 

47,37% 

38,64% 

stedenbouw 

33,93% 

24,14% 

34,21% 

40,91% 

bestuur & diensten 

39,29% 

20,69% 

36,84% 

54,55% 

sociaal 

50% 

51,72% 

55,26% 

45,45% 

gezondheid 

35,71% 

34,48% 

34,21% 

38,64% 

ondernemen 

16,96% 

20,69% 

21,05% 

11,36% 

sport 

32,14% 

51,72% 

34,21% 

22,73% 

jeugd 

34,82% 

68,97% 

34,21% 

13,64% 

senioren 

33,93% 

0% 

21,05% 

68,18% 

cultuur (bib, cc,...) 

56,25% 

58,62% 

60,53% 

52,27% 

onderwijs 

25% 

44,83% 

15,79% 

20,45% 

agenda 

53,57% 

58,62% 

44,74% 

59,09% 

fotopagina 

25% 

37,93% 

18,42% 

22,73% 

toerisme 

26,79% 

31,03% 

23,68% 

27,27% 

 

De TOP-onderwerpen zijn cultuur, mobiliteit, agenda, sociaal en werken. Voor de jongere categorie springen sport en jeugd er uit in plaats van mobiliteit en werken.

bij de senioren wordt de aandacht verlegd naar bestuur&diensten en senioren. 

 

 

WELKE ONDERWERPEN INTERESSEREN JOU HET MINST? (max. 5 - sommigen vulden er meer in) 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

mobiliteit 

9,82% 

13,79% 

5,26% 

11,36% 

werken 

15,18% 

10,34% 

10,53% 

22,73% 

milieu 

14,29% 

20,69% 

10,53% 

13,64% 

stedenbouw 

31,25% 

44,83% 

26,32% 

20,45% 

bestuur & diensten 

13,39% 

27,59% 

7,89% 

9,09% 

sociaal 

9,82% 

13,79% 

7,89% 

9,09% 

gezondheid 

11,61% 

24,14% 

10,53% 

4,55% 

ondernemen 

43,75% 

41,38% 

36,84% 

52,27% 

sport 

28,57% 

6,90% 

23,68% 

47,73% 

jeugd 

20,54% 

0% 

15,79% 

38,64% 

senioren 

36,61% 

79,31% 

39,47% 

6,82% 

cultuur (bib, cc,...) 

8,93% 

6,90% 

7,89% 

11,36% 

onderwijs 

22,32% 

13,79% 

13,16% 

36,36% 

agenda 

9,82% 

6,90% 

10,53% 

11,36% 

fotopagina 

22,32% 

6,90% 

28,95% 

27,27% 

toerisme 

25,89% 

27,59% 

18,42% 

31,82% 

 

Er is minst interesse voor onderwerpen als ondernemen, senioren, stedenbouw, sport en toerisme. Bij de jongste groep liggen vooral senioren, stedenbouw en ondernemen niet goed. Bij de ouderen zien we sport, jeugd en onderwijs.

 

 

MOET ER NAAST EIGEN INFO VANUIT DE STAD NOG ANDERE INFO IN HET EIKENBLAD STAAN EN ZO JA WELKE? 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

nee, er moet geen andere informatie in staan 

14,29% 

10,34% 

10,53% 

20,45% 

info over onderwijs 

15,18% 

27,59% 

13,16% 

9,09% 

info over (intergemeentelijke) diensten waar stad / OCMW deel van uitmaken (woonwijzer, kringwinkel, plattelandscentrum, toerisme,...) 

47,32% 

37,93% 

55,26% 

47,73% 

foto's van jubilea 

13,39% 

3,45% 

10,53% 

22,73% 

info over gezondheid 

24,11% 

17,24% 

23,68% 

29,55% 

activiteiten van Eeklose verenigingen 

60,71% 

82,76% 

47,37% 

59,09% 

 

 

 

 

 

85% van degene die antwoordden op de enquête willen meer info dan louter het stedelijke nieuws. Daarin valt dan vooral op dat er veel aandacht moet zijn voor activiteiten van Eeklose verenigingen en info over intergemeentelijke diensten.

 

 

VIND JE DE LETTERGROOTTE IN HET EIKENBLAD GOED LEESBAAR? 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

ja, het is prima 

89,29% 

100% 

81,58% 

90,91% 

nee, het is te klein 

7,14% 

0% 

10,53% 

9,09% 

geen antwoord 

4,57% 

 

7,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOU JE HET AANGENAAM VINDEN OM TELKENS EEN WEDSTRIJDVRAAG IN HET EIKENBLAD TE HEBBEN? 

totaal 

jonger dan 40 jaar 

40 - 59 jaar 

60 jaar en ouder 

dit vind ik leuk en ik zou zeker deelnemen 

29,46% 

27,59% 

21,05% 

38,64% 

dit vind ik leuk en ik zou soms deelnemen 

25% 

37,93% 

23,68% 

18,18% 

ik zou niet deelnemen, maar het mag wel opgenomen worden 

19,64% 

24,14% 

23,68% 

13,64% 

dit moet geen plaats krijgen in het Eikenblad 

22,32% 

10,34% 

23,68% 

29,55% 

geen antwoord 

3,58% 

 

7,91% 

 

 

 

 

 

 

 

Iets meer dan drie-kwart van de respondenten ziet een wedstrijdvraag in het Eikenblad wel zitten. De helft zou soms of altijd deelnemen. Dit trekt ook meer de jongeren dan de ouderen aan.

 

 

WAT GEBEURT ER MET HET EIKENBLAD IN JOUW GEZIN ? (meerdere antwoorden mogelijk) 

totaal 

jonger dan 40 jaar

40 - 59 jaar

60 jaar en ouder 

de volwassenen / kinderen doorbladeren het 

15,18% 

17,24% 

21,05% 

9,09% 

de volwassenen lezen het / kinderen doorbladeren het 

41,96% 

58,62% 

50% 

25% 

de volwassenen / kinderen lezen het 

33,04% 

17,24% 

21,05% 

54,55% 

de volwassenen doorbladeren / de kinderen lezen het 

0% 

0% 

0% 

0% 

we bekijken het niet 

0,89% 

3,45% 

0% 

0% 

geen antwoord 

8,93% 

3,45% 

7,90% 

11,36% 

 

 

 

 

 

achteraf gaat het de papiermand in 

36,61% 

58,62% 

44,74% 

15,91% 

achteraf wordt het bewaard tot het volgende nummer 

42,86% 

27,59% 

34,21% 

61,36% 

achteraf worden sommige artikels er uit gehaald 

28,57% 

17,24% 

21,05% 

43,18% 

achteraf wordt het een jaar lang bewaard 

5,36% 

0% 

15,79% 

0% 

achteraf wordt de kalender bewaard en gebruikt 

31,25% 

34,48% 

23,68% 

36,36% 

 

Het gebeurt vaker dat de volwassenen het Eikenblad lezen en de kinderen het doorbladeren.

Achteraf wordt het Eikenblad bij bijna de helft van de respondenten bewaard (zeker bij de senioren). Artikels worden ook uit het eikenblad gehaald en bewaard (bij bijna de helft van de 60-plussers bijvoorbeeld).

1 op 3 maakt gebruik van de kalender.

 

 

 


Zoeken