Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Inhoud

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken. Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen (deels) te compenseren dat je door je handicap niet kan verdienen.

Een integratietegemoetkoming (IT) is een tegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een handicap hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven.

Je kan recht hebben op beide tegemoetkomingen. Het onderzoek en de toekenning verloopt via de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ).

Je maakt een afspraak bij het Sociaal Huis Eeklo of gaat hiervoor langs bij jouw mutualiteit indien jouw dossier daar reeds is gekend. 

Voorwaarden

- je handicap moet erkend worden door de FOD Sociale Zekerheid;
- je inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden;
- je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen door te werken op de gewone arbeidsmarkt;
- je bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar;
- je bent ingeschreven in het bevolkingsregister;
- je bent gedomicilieerd in België en je verblijft er werkelijk.

Voor uitzonderingen op deze voorwaarden, kan je meer informatie vinden op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Wat meebrengen

Gelieve zeker jouw identiteitskaart, je bankrekeningnummer en de naam van je huisarts mee te brengen.

Kostprijs

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van jouw gezinssamenstelling, je gezinsinkomen en de impact van je handicap op je verdienvermogen en/of je dagelijks leven.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
Gesloten
Morgen
Gesloten
Naar top