Inschrijving kort verblijf EU burger

Maak een afspraak

Inhoud

De melding van aanwezigheid of 'bijlage 3ter' is een document afgegeven aan de burgers van de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en aan hun familieleden die in België verblijven voor maximum 90 dagen in het kader van toerisme of seizoensarbeid.

Wil je langer dan drie maanden in België verblijven, dan moet je een verblijfsprocedure opstarten voor lang verblijf.

Voorwaarden

Je verblijft op een privéadres, niet in een hotel, pension, ziekenhuis of op een camping.

Procedure

Je meldt jouw aanwezigheid binnen de tien werkdagen na aankomst in België bij de dienst burgerzaken.

Je ontvangt een melding van aanwezigheid die drie maanden geldig is vanaf de datum binnenkomst.

Je wordt niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

 

 

Wat meebrengen

  • je nationale identiteitskaart en/of reisdocument;
  • het gelegenheidsformulier bij seizoensarbeid;
  • bewijs dat je een EU-familielid vergezelt indien van toepassing.

Kostprijs

Een melding van aanwezigheid is gratis.

Regelgeving

Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top