Inschrijving kort verblijf niet-EU burger

Maak een afspraak

Inhoud

De aankomstverklaring of bijlage 3 is een document dat je als niet-EU onderdaan ontvangt, wanneer je voor een periode van maximaal 90 dagen in België verblijft in het kader van toerisme, familiebezoek, zakenreis, ...

Wil je langer dan drie maanden verblijven, dan moet je een verblijfsprocedure opstarten voor lang verblijf.

Voorwaarden

Je verblijft op een privéadres, niet in een hotel, pension, ziekenhuis of op een camping.

Procedure

Je meldt jouw aanwezigheid binnen de drie werkdagen na aankomst in België bij de dienst burgerzaken.

Je ontvangt een aankomstverklaring die maximaal 3 maanden geldig is, te rekenen vanaf de datum van binnenkomst in België, behalve als:

  • de duur van je visum minder dan 3 maanden bedraagt;
  • je voorheen in een andere lidstaat van het Schengengebied verbleven hebt. In dat geval is de geldigheidsduur van de aankomstverklaring gelijk aan de duur van het visum C min de duur van je verblijf in de andere lidstaat.

Je wordt niet ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen

  • je nationale identiteitskaart en/of reisdocument;
  • geldig visum of geldige verblijfskaart andere EU-lidstaat;
  • een recente pasfoto.

Kostprijs

Een aankomstverklaring is gratis.

Regelgeving

Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top