Inschrijving lang verblijf EU burger

Maak een afspraak

Inhoud

Je bent een EU burger en wil permanent of langer dan 3 maanden in België komen wonen.
Zo een verblijf is steeds gebonden aan specifieke voorwaarden naargelang het statuut dat je aanvraagt.

Procedure

Je maakt na aankomst in België een afspraak bij de dienst burgerzaken.
We bekijken samen met jou aan welke voorwaarden je voldoet om een verblijfsaanvraag te kunnen indienen.

Je wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen

  • je nationale identiteitskaart en/of reisdocument;
  • je rijbewijs;
  • 4 recente kleurenpasfoto's (maximaal 6 maanden oud) die voldoen aan de voorwaarden voor pasfoto's;
  • documenten die relevant zijn voor je aanvraag (bijv. geboorteakte, huwelijksakte, arbeidsovereenkomst, bijlage 46,...).
    Bepaalde documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moet je laten legaliseren en beëdigd vertalen naar het Nederlands voor gebruik in België.

Kostprijs

Een aanvraag voor een verklaring tot inschrijving als burger van de EER of Zwitserland is gratis (artikel 40bis of 47/1, wet 15.12.1980)

Regelgeving

Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Jeneverhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top