Inschrijving lang verblijf niet-EU burger

Maak een afspraak

Inhoud

Je bent een niet-EU burger en wil permanent of langer dan 3 maanden in België komen wonen.

Zo een verblijf is steeds gebonden aan specifieke voorwaarden en varieert van geldigheidsduur naargelang het statuut dat je aanvraagt.

Procedure

Je meldt jouw aanwezigheid binnen de 8 werkdagen na aankomst in België bij de dienst burgerzaken.

De wetgeving is complex en verandert regelmatig. We bekijken samen met jou aan welke voorwaarden je voldoet om een verblijfsaanvraag te kunnen indienen.

Je wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters.

Wat meebrengen

  • je nationale identiteitskaart en/of reisdocument;
  • geldig visum of geldige verblijfskaart andere EU-lidstaat;
  • je rijbewijs;
  • je aankomstverklaring;
  • 4 recente kleurenpasfoto's (maximaal 6 maanden oud) die voldoen aan de voorwaarden voor pasfoto's;
  • documenten die relevant zijn voor je aanvraag (bijv. geboorteakte, huwelijksakte, arbeidsovereenkomst, bijlage 46,...).
    Bepaalde documenten die in het buitenland zijn opgesteld, moet je laten legaliseren en beëdigd vertalen naar het Nederlands voor gebruik in België;
  • betalingsbewijs retributie indien van toepassing.

Kostprijs

Sinds 2 maart 2015 moeten sommige vreemdelingen een bijdrage betalen aan de dienst vreemdelingenzaken om de administratieve kosten te dekken van de behandeling van hun verblijfsaanvraag.

Als je jonger dan 18 jaar bent, moet je deze bijdrage niet betalen.

Voor meer informatie over de retributie en hoe deze te betalen, kun je terecht op de website van de dienst vreemdelingenzaken.

Betaal de retributiebijdrage vóór het opstarten van jouw aanvraag bij de dienst burgerzaken door het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van de dienst vreemdelingenzaken en breng een betalingsbewijs mee.

Regelgeving

Wet van 15/12/1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Contact

Burgerzaken

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30

Burgerzaken - Verkiezingen

Adres
Stadhuis Van Hoorebekeplein 2 - 4 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30
Naar top