Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Inhoud

De installatiepremie is een premie voor dak-en thuislozen die je helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

  • Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet jouw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%;
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. Je bent dakloos als je op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die jou voorlopig opvangt, in de gevangenis verblijft, in een gemeenschap voor daklozen verblijft;
  • Je huurt een woning of appartement en je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen;
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Procedure

Je maakt hiervoor een afspraak bij het Sociaal Huis.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld op basis van een sociaal en financieel onderzoek.

Jouw dossier wordt voorgelegd op het Bijzonder Comité Sociale Dienst, dat binnen de 30 dagen beslist over de goedkeuring van de aanvraag.

Wat meebrengen

- jouw identiteitskaart
- jouw bankkaart en indien mogelijk je bakje om online te bankieren
- je huurcontract
- bewijs van inkomsten/uitgaven/schulden/rekeninguittreksels van de spaar- en zichtrekening van de laatste 3 maanden

Kostprijs

Het bedrag van de installatiepremie is steeds het maandbedrag van de leeflooncategorie "persoon met gezinslast", ongeacht de werkelijke categorie die op jou betrekking heeft.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Welzijnscampus De Zuidkaai Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
Open van 09:00 tot 12:00
Naar top