Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijk samenwerkingsverband

Rechtsvorm

Statuten

Oprichting

Audio

welzijnsverenigingAudio - statuten.pdf165,7 Kb(pdf)2007

Bekken van de Brugse Polders

geen

Bekken Brugse Polders - huishoudelijk reglement.pdf728,2 Kb(pdf)Bekken van de Brugse Polders - info

Bekken van de Gentse Kanalen

geenBekken Gentse Kanalen - huishoudelijk reglement.pdf732,2 Kb(pdf)Bekken van de Gentse Kanalen

Cevi

nv Cevi - over ons

Comeet

projectvereniging

Comeet - beleidsplan.pdf913,1 Kb(pdf)

Comeet - statuten.pdf94,5 Kb(pdf)

2004
Creat (TMVS)dienstverlenende verenigingCreat - statuten.pdf896,6 Kb(pdf)2014

De Kringwinkel Meetjesland

vzwDe Kringwinkel vzw - statuten.pdf5 Mb(pdf)1998

De Watergroep

cvDe Watergroep - visie1983

Ethias

nvEthias nv - statuten.pdf383,3 Kb(pdf)1919

Euregio Scheldemond

geenEuregio Scheldemond - visie1989
Farys (TMVW)opdrachthoudende verenigingFarys - statuten.pdf1,2 Mb(pdf)1923

Gemeentelijke Holding

nvGemeentelijke Holding - statuten1996

IGS Westlede

opdrachthoudende verenigingIGS Westlede - statuten.pdf215,7 Kb(pdf)1979

Imewo

opdrachthoudende verenigingIMEWO - statuten.pdf1,1 Mb(pdf)1975

IVM

opdrachthoudende verenigingIVM - statuten.pdf1,2 Mb(pdf)1980

Landschapspark Drongengoed

interlokale verenigingLandschapspark Drongengoed 

Ligo, centra voor basiseducatie

vzwLigo - statuten.pdf340,1 Kb(pdf)2008

Logo Gezond+

vzwLogo - statuten.pdf142,6 Kb(pdf)2009

Medov

vzwMedov - statuten.pdf143,6 Kb(pdf)1993

Meetjeslandse Burensportdienst

interlokale verenigingMeetjeslandse Burensportdienst - statuten.pdf100,5 Kb(pdf)2005

OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap)

vzwOVSG - statuten.pdf100 Kb(pdf) 

Rato

vzwRATO - statuten.pdf217,1 Kb(pdf)1997

Regionaal Landschap Meetjesland

vzwRegionaal Landschap Meetjesland - statuten.pdf223,7 Kb(pdf)1998

Regionale Jeugddienst Meetjesland

projectverenigingRegionale jeugddienst Meetjesland - statuten.pdf97,2 Kb(pdf)2003

Samenwerking voor Agrarisch Landschap (Sval)

vzwSamenwerking voor Agrarisch Landschap - statuten.pdf111,1 Kb(pdf)2009

Toerisme Oost-Vlaanderen

vzwToerisme OVL - statuten.pdf371,2 Kb(pdf)1948

Veneco

dienstverlenende verenigingVeneco - statuten.pdf514,8 Kb(pdf)1960

Vervoerregioraad

geenVervoerregio Gent 

Volkskrediet De Toren

nvVolkskrediet Eeklo1968

VVOG (Vereniging Openbaar Groen)

vzwVVOG - statuten.pdf256,8 Kb(pdf)1975

VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten)

vzwVVSG - statuten.pdf248,4 Kb(pdf)1993

Waterschap Burggravenstroom

geenWaterschap Burggravenstroom 

Welzijnsband Meetjesland

welzijnsverenigingWelzijnsband Meetjesland - statuten.pdf510,8 Kb(pdf)2004

Wijkcentrum De Kring

vzwWijkcentrum De Kring - statuten.pdf72,6 Kb(pdf)1998

Woonwijzer Meetjesland

vzwWooncentrum Meetjesland - statuten.pdf123,4 Kb(pdf)1998

Zefier

cvbaZefier - statuten.pdf390,3 Kb(pdf)2019
Naar top