Inzage bestuursdocumenten

Inhoud

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. Zo kan je bijvoorbeeld verslagen, besluiten, stedenbouwkundige dossiers, ... opvragen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, staan beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Procedure

Je dient je aanvraag schriftelijk in bij het bestuur. In de aanvraag vermeld je:

  • je naam en adres (en indien nodig de naam en het adres van de persoon voor wie je de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin je het bestuursdocument wenst (digitaal of papier).

Je kan hiervoor gebruik maken van het online aanvraagformulier op deze pagina. Je geeft het af aan de balie van het stadskantoor (Industrielaan 2) of je stuurt het op naar de stad (Industrielaan 2, 9900 Eeklo - info@eeklo.be).

Opgelet: aanvragen via e-mail zonder vermelding van volledige naam en post- of e-mailadres zijn niet ontvankelijk.

Het stadsbestuur registreert je aanvraag en beantwoordt die binnen een termijn van twintig dagen na registratie. Het bestuur kan deze termijn in bepaalde gevallen verlengen tot maximum veertig dagen.
In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval zullen wij je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing kan je beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur.

Kostprijs

Inzage en uitleg zijn kosteloos.

Voor een kopie vraagt de stad een kleine vergoeding. Je vindt deze vergoeding terug in de contantbelasting op afgifte van administratieve stukken.

Contact

Secretariaat

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 50
Fax
09 218 28 01
secretariaat@eeklo.be
Morgen
open van 09:00 tot 12:30