Jaarrekening 2020: goedkeuren van het vastgestelde deel van het OCMW / vaststellen in zijn geheel