Jaarrekening 2022

Bij de opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan van de stad en het OCMW Eeklo in het najaar van 2022 stonden we voor enkele bijzondere financiële uitdagingen, zoals de gevolgen van de coronacrisis, de energiecrisis, de inflatie, enzovoort. Uit de jaarrekening 2022 blijkt echter dat we goed zijn omgegaan met deze uitdagingen en net als voorgaande jaren sluit Eeklo de jaarrekening 2022 positief af. We moeten echter met de nodige zorg en aandacht naar de toekomst blijven kijken.

Het belangrijkste nieuws uit de jaarrekening 2022 vind je in onderstaande pdf.