Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / jeugdcentrum / Belangrijke documenten / retributiereglement uitleendienst

retributiereglement uitleendienst


Afbeelding 1

RETRIBUTIEREGLEMENT UITLEENDIENST JEUGD


JEUGDDIENST EEKLO

Kerkstraat 121

9900 Eeklo

09/218 29 20
RETRIBUTIEREGLEMENT UITLEENDIENST


Gebruikerscategorieën

In functie van het aanrekenen van tarieven wordt de gebruiker ingedeeld in één van de 5 categorieën. De jeugddienst bepaalt de categorie samen met de gebruiker. Bij betwisting beslist de jeugdconsulent.


We onderscheiden volgende categorieën:

Categorie Omschrijving

  1. ORGANISATIES VAN DE STADSDIENSTEN

- Evenementen van een stadsdienst

- Evenementen van een OCMW-dienst

1 ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET DE STAD

- Evenementen in samenwerking met een stadsdienst of OCMW-dienst

- Evenementen van stedelijke adviesraden

- Evenementen van de Provincie

2 ORGANISATIES ONDERSTEUND DOOR DE STAD

- Verenigingen aangesloten bij stedelijke adviesraden

- Aanverwante diensten (politie, brandweer)

- Eeklose scholen en oudercomités

- Gesubsidieerde organisaties

- Buurt- en wijkcomités

- Intergemeentelijke organisaties waar de stad lid van is

3 (NIET-)COMMERCIËLE ORGANISATIES EN PARTICULIEREN – BINNEN EEKLO

- Particulieren afkomstig uit Eeklo

- Politieke partijen (in de voorwaarden van het principebesluit van de gemeenteraad dd. 28 april 2014)

- Organisaties van buiten Eeklo die op Eekloos grondgebied plaatsvinden

- VZW’s met zetel in Eeklo

- Niet-commerciële organisaties uit Eeklo

4 COMMERCIËLE ORGANISATIES EN PARTICULIEREN –
BINNEN EN BUITEN EEKLO

- Commerciële organisaties uit Eeklo

- Particulieren van buiten Eeklo

- Organisaties van buiten Eeklo


Beschikbaar materiaal en tarieven0

1

2

3

4

BORG

Beamer

€0

€25

€50

€75

€100

€150

Projectiescherm klein

€0

€5

€10

€20

€30

€50

Projectiescherm groot

€0

€10

€20

€40

€60

€100

Hifi

€0

€30

€40

€60

€80

€150

Mobiele box

€0

€10

€20

€30

€40

€50

Megafoon

€0

€5

€10

€20

€30

€25

Ledspots per set

€0

€15

€20

€25

€40

€50

Rookmachine

€0

€10

€20

€30

€40

€50

Walkie Talkies per set

€0

€25

€35

€45

€60

€100

Buttonmachine

€0

€10

€20

€40

€60

€50

Buttons 50 stuks extra

€0

€5

€10

€15

€20

€0

Schminkkoffer

€0

€10

€15

€20

€30

€50

Educatief Spelmateriaal

€0

€0

€0

€0

€0

€25

Stafkaarten

€0

€0

€0

€0

€0

€25

Herbruikbare bekers

€0

€0

€0

€0

€0

€50

Verkleedpak Sint en zwarte Piet

€0

€25

€35

€50

€60

€150

Verkleedpak zwarte Piet

€0

€5

€10

€20

€30

€50

Verkleedpak Paashaas

€0

€15

€25

€40

€60

€50

Verkleedpak Kerstman

€0

€25

€35

€50

€60

€150

Verkleedpak wolf

€0

€15

€25

€40

€60

€50

Verkleedpak beer

€0

€15

€25

€40

€60

€50


REGLEMENT UITLEENDIENST


Art. 1 Algemeen

De stad Eeklo stelt materiaal ter beschikking van het publiek onder de voorwaarden bepaald in dit reglement. Hier dient een retributie voor te worden betaald zoals hierboven beschreven. Elke huurder dient het gebruikersreglement na te leven.


Art. 2 Reservatieprocedure

Iedereen kan een datum reserveren vanaf 1 jaar voor de gekozen datum. Beschikbaarheden en aanvragen dienen altijd via Recreatex te worden ingediend via http://www.eeklo.be/vrijetijdof in de desbetreffende dienst. Meer info is te verkrijgen per mail naar uitleendienst.jeugd@eeklo.be.uitleendienst.sport@eeklo.beevenementen@eeklo.be


De aanvrager zal na de behandeling van zijn aanvraag tot gebruik van materiaal via e-mail en/of brief bericht ontvangen of zijn aanvraag al dan niet kan ingewilligd worden. Materiaal dat niet in dit retributiereglement vermeld staat, wordt onder geen enkel beding verhuurd of ter beschikking gesteld.


Indien gebruikers van categorie 0, 1 en 2 een optie willen nemen op materiaal, dan hebben zij tot 3 maand voor de aangevraagde datum voorrang op de andere categorieën. Daarnaast krijgen Eeklose initiatieven voorrang op niet-Eeklose of commerciële initiatieven.


In het geval dat bovenstaande voorrangsregel geen uitsluitsel biedt, dan zal voorrang gegeven worden op basis van de indiendatum.


De burgemeester of het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht om bepaalde verhuren te weigeren.


Een reservatie is pas definitief van kracht nadat de gebruiker zich akkoord heeft verklaard met dit gebruikersreglement en na het betalen van de huurprijsen de waarborg. Deze factuur dient voor het plaatsvinden van de ontlening betaald te zijn via overschrijving. U dient het betalingsbewijs voor te leggen bij afhaling of levering van het materiaal.


Art. 3 Overeenkomst

Voor elke verhuring wordt een schriftelijke overeenkomst afgesloten. Dit met een meerderjarige verantwoordelijke.


Art. 4 Afhalen en terugbrengen

Het materiaal moet afgehaald en teruggebracht worden tijdens de openingsuren van de desbetreffende dienst en dit na de nodige afspraken. In geval het ontleende materiaal niet tijdig teruggebracht wordt door de ontlener, zal een bijkomende verhuring aangerekend worden.


Art. 5 Annulatie

Indien de gebruiker de geplande ontlening op minder dan een week voor het gebruik annuleert, wordt een annuleringsvergoeding van 50% van de gebruikersvergoeding aangerekend. Indien het materiaal niet wordt opgehaald zonder bericht wordt 100% ingehouden.


Het in kennis stellen van de annulering dient schriftelijk of via mail te gebeuren. De postdatum of de verzendingsdatum van de mail komt in aanmerking om de annuleringsvergoeding te bepalen.


Indien door overmacht het gehuurde materiaal niet ter beschikking kan gesteld worden, zal hiervoor geen schadevergoeding gevraagd kunnen worden. Enkel het betaalde huurgeld en de waarborg wordt terugbetaald.


Art. 6 Nazorg

De waarborg wordt ten laatste2 maanden na de ontlening teruggestortop de rekening van de gebruiker.

Art. 7 Schade

De gebruiker van het materiaal is tijdens de duur van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het materiaal. Bij schade zal de herstelwaarde of nieuwwaarde (indien onherstelbaar) afgehouden worden van de waarborg. Indien de schade de waarborg overschrijdt worden de verschuldigde kosten gefactureerd.


Indien de beschadigingen te wijten zijn aan vandalisme en/of opzettelijke vernieling door derden, dan moet de gebruiker de politie verwittigen. De kosten voor de herstellingen, zullen dan door de stad verhaald worden op de daders of gedekt worden door de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.


Art. 8 Uitzonderingen

Alle moeilijkheden die zouden voorkomen en die niet in dit reglement voorzien zijn, zullen worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen van Eeklo.


5Zoeken