Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / jeugdcentrum / De Meerjarenplanning

De Meerjarenplanning

Wat?

Vlaamse gemeenten kunnen via de Vlaamse overheid een jaarlijks vastgelegd subsidiebedrag krijgen, als ze binnen de meerjarenplanning intekenen op de beleidsprioriteiten, waarin alles m.b.t. het lokaal jeugdwerk en de lokale jeugd in het algemeen wordt in vastgelegd. De meerjarenplanning werd voor de hele stad opgemaakt en jeugd onderschrijft er enkele actieplannen en bijhorende acties in.

De acties voor jeugd werden opgemaakt door de stuurgroep ‘Jeugdbeleid’ van de Jeugdraad, en omvat een aantal ambitieuze doelstellingen die dienen te worden gerealiseerd in de komende jaren, zowel op vlak van jeugdwerkinfrastructuur, informatie als jeugdbeleid algemeen.

Er zijn vanuit Vlaanderen 3 beleidsprioriteiten. Deze legislatuur zijn dit: jeugd en cultuur, jeugdwerkondersteuning en ondersteuning van de doelgroep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

 

De meerjarenplanning kan je terugvinden via de website van de stad: http://www.eeklo.be/dsresource?objectid=20934&type=org


Zoeken