Ketenzorg Middelengebruik

Jongeren experimenteren soms met drugs, drank, medicatie of durven zich te verliezen in het gamen.
Vaak is dit een fase die weer overgaat, maar soms kan het de start zijn van een verslaving. De jongere zelf heeft meestal (nog) geen probleembesef en is daarom niet erg gemotiveerd om over zijn of haar middelengebruik of gamen te praten.

Ouders, grootouders, vrienden, leerkrachten, de leiding van een sport- op jeugdbeweging en zo meer worden ondertussen geconfronteerd met dit middelengebruik en zijn vaak ongerust.

Het is belangrijk dat er snel wordt ingegrepen als er verontrustende signalen of vermoedens zijn. Onderzoek bevestigt dat hoe eerder je ingrijpt, hoe gunstiger de resultaten zijn. 

Daarom werd gestart met het project Ketenzorg Middelenmisbruik. Dit is een netwerk van organisaties die actief zijn in en rond Eeklo:

 • CLB GO! Deinze-Eeklo
 • Vrij CLB Meetjesland
 • Gezondheidscentrum Meetjesland
 • De leerlingenbegeleiders verbonden aan de Eeklose secundaire scholen
 • JAC Gent-Eeklo/CAW Oost-Vlaanderen
 • Ambulant Centrum De Sleutel - Gent
 • CGG Eclips
 • OBC De Waai & OOOC De Bries
 • MFC Meetjesland
 • Politiezone Meetjesland Centrum
 • OCMW en stad Eeklo (onder andere jeugddienst, projectmedewerker jongerenparticipatie- en welzijn).

Ze focussen vooral op vroegdetectie en -interventie rond middelengebruik bij jongeren tussen 12 tot 25 jaar.  De medewerkers van het project Ketenzorg Middelenmisbruik houden het gedrag van jongeren in de gaten en proberen riskant of problematisch middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren. Het zijn meestal mensen die dicht bij jongeren staan en waarmee ze een vertrouwensband hebben (bijvoorbeeld leerlingbegeleiders, jeugdwerkers...)


Indien er een risico op verslaving wordt vastgesteld, spreken ze de jongeren hierop aan. Ze motiveren jongeren om hun gedrag aan te passen, geven advies, en kunnen doorverwijzen naar professionele hulpverleners van onder andere De Sleutel en CGG Eclips.

Dit aanbod is gratis.

Heb je een vraag rond verslaving? Neem dan zeker contact met een van de medewerkers verbonden aan het project Ketenzorg Middelenmisbruik.

Contact

Preventie

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 08
preventie@eeklo.be