Klimaat

De stad Eeklo ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om minstens 63% minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarnaast zal Eeklo maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering - zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit - zoveel mogelijk te temperen.