Klimaatadaptatieplan

Klimaatadaptatie betekent natuurlijke en menselijke systemen aanpassen aan de huidige en de te verwachten gevolgen van klimaatverandering.

Het klimaatadaptatieplan van Eeklo volgt een 5-stappenaanpak om de stad klimaatrobuust te maken. Het plan houdt rekening met klimaatimpacts en de context van de stad, zoekt naar opportuniteiten rond klimaatadaptatie, en streeft naar een afstemming tussen beleid, staddiensten en burgers. Op die manier leidt het plan tot kostenefficiënte, duurzame, effectieve en breed gedragen adaptatiemaatregelen.

Dit actieplan omvat een 60-tal concrete maatregelen die de stad zal ondernemen tot 2030. Het doel van dit actieplan is het verminderen van de negatieve impacts van klimaatverandering en het verder uitbouwen van de sterke elementen in de stad.  Het plan zal op regelmatige basis worden geëvalueerd en waar  nodig bijgestuurd.

Contact

Omgeving

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 40
omgeving@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 14:00 tot 16:00