Bevraging Lokaal Drugs Overleg (LDO)

Gepubliceerd op maandag 22 mei 2023 om 11:33

Het lokaal drug overleg (LDO) is een netwerk van lokale actoren die op basis van hun professionele of recreatieve bezigheden in aanraking komen, of kunnen komen, met middelen of middelengebruik. 

Zowel het jeugdwerk, de scholen, het gemeentebestuur, het OCMW, de politie, de gezinsbond, ouderverenigingen, hulpverleningsorganisaties,... hebben hun plaats binnen het LDO.

Het LDO organiseert een bevraging om bepaalde signalen op te vangen en zo op maat in te zetten waar de noden het grootst zijn.

De bevraging zal gebruikt worden om hiaten in de hulpverlening op te vullen en als leidraad te gebruiken hoe drugs bij ons een bepaalde perceptie hebben.

Hier kan je de bevraging invullen