Leefloon

Inhoud

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen.

Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • je verblijft in België;
 • je bent een Belg, of je bent een
  • EU-burger
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger;
 • je hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW het verschil bij;
 • je bent bereid om te werken, tenzij je gezondheid en je situatie dit niet toelaten;
 • je hebt reeds een beroep gedaan op de andere uitkeringen waarop je recht hebt. Een leefloon is immers het allerlaatste sociale vangnet. Je hebt al het mogelijke gedaan om de andere uitkeringen waarop je eventueel recht hebt, te bekomen.
  Voorbeelden: jouw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ...

Procedure

Je vraagt het leefloon aan bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) van Eeklo dat gehuisvest is in het sociaal huis.

Hiervoor moet je alle gevraagde informatie geven zodat de maatschappelijk assistent een degelijk sociaal en financieel onderzoek kan uitvoeren.

Na het onderzoek zal het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) een beslissing nemen. In de loop van de week die volgt op het BCSD ontvang je een brief waarin de beslissing aan jou wordt meegedeeld.

Wat meebrengen

 • jouw identiteitskaart;
 • bewijzen van jouw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van je spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont

Kostprijs

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw  familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer je minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, word je beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als je in dit geval ook nog samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Regelgeving

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Contact

Balie Sociaal Huis

Adres
Zuidmoerstraat 136 , 9900 Eeklo Welzijnscampus De Zuidkaai
Tel.
09 376 71 70
sociaalhuis@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:00
Morgen
Gesloten