Lokaal Energie- en Klimaatpact

Stad Eeklo zet haar klimaatambities kracht bij door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en 2.1 (LEKP 2.0 en 2.1) van Vlaanderen en lokale besturen. Daarbij engageert stad Eeklo zich om bijkomende inspanningen te leveren in haar duurzaam energie- en klimaatbeleid om zo nog sterker te zorgen voor de transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke samenleving.  

Het nieuwe pact 2.0 bouwt voort op het eerste Lokaal Energie- en Klimaatpact van 2021 (LEKP 1.0), waarin onder andere de doelstelling wordt geformuleerd om de CO2- uitstoot met 40% te verminderen tegen 2023. Nu worden er nog ambitieuzere klimaatdoelen voorgesteld, in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen geformuleerd in het Fit for 55-pakket. Zo is het nu bijvoorbeeld de bedoeling om de CO2-uitstoot tegen 2030 (ook van de gemeentelijke gebouwen) niet te verminderen met -40% maar met -55%.

Daarnaast ondertekent stad Eeklo ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.1 (LEKP 2.1). Daarmee verklaart de stad sneller werk te willen maken van een gezondere en klimaatvriendelijkere wijkwerking onder de noemer “verrijk je wijk”. Dit addendum kwam als gevolg van de energiecrisis waar we eind 2022 mee werden geconfronteerd. Door de energiecrisis werd namelijk duidelijk dat we als samenleving weerbaarder moeten worden voor prijsschokken en minder afhankelijk moeten zijn van fossiele brandstoffen.

Met het “verrijk je wijk”-project willen Vlaanderen en stad Eeklo acties ondernemen die zorgen voor een structurele verlaging van de energiefactuur, een verhoging van het wooncomfort, een opwaardering via gerenoveerde wijken, en dergelijke meer.

Om de nieuwe doelstellingen van het Energie- en Klimaatpact te realiseren zal de Vlaamse overheid de lokale besturen ondersteunen, ook financieel. Door de deelname aan het pact ontvangt de stad financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid via een jaarlijkse bijdrage.

In het kader van de burgemeestersconvenant heeft de stad Eeklo ook de afgelopen jaren al verschillende projecten en initiatieven ondernomen die ook aansluiten bij de doelstellingen.

Contact

Omgeving

Adres
Stadskantoor Industrielaan 2 , 9900 Eeklo
Tel.
Vandaag
Nationale feestdag
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:00 & 14:00 tot 16:00

Een afspraak maken kan via tel. 09 218 28 40 of omgeving@eeklo.be.

Alle openingsuren Omgeving
Naar top