Leopoldlaan - fase nutsleidingswerken

De meest recente info vind je steeds hier 


 update 24 juni 2021

                   

HERAANLEG LEOPOLDLAAN EEKLO IN DE STARTBLOKKEN

Voorbereidende werken starten in juli

De Leopoldlaan (N9) in Eeklo ondergaat een grondige face-lift. De verouderde Vlaamse steenweg wordt omgevormd tot een veilige en aantrekkelijke toegangslaan tot de stad. Er komen 180 nieuwe bomen, een nieuw wegdek in asfalt en bredere, vrijliggende fietspaden. De eerste stap in de heraanleg, het rooien van een dertigtal bomen langs de weg, wordt uitgevoerd in juli. Vanaf augustus starten de nutsmaatschappijen met het verplaatsen van leidingen. Volgend voorjaar starten de werken voor de eigenlijke heraanleg. Tegen het voorjaar van 2023 moet alles afgerond zijn.

N9 terug echte laan
Tussen de ovonde met de Brugsesteenweg en de Heilig Grafstraat en het kruispunt met de ringweg rond Eeklo (R43) wordt de weg in een volledig nieuw kleedje gestoken. We maken van de oude steenweg terug een echte laan door het wegnemen van de middenstrook en de aanleg van groene bermen met bomen aan weerszijden van de weg. Nieuwe LED-verlichting  afgestemd op de aan te planten bomen moet het laan-effect versterken. Dat de oude betonplaten vervangen worden door een gladde strook asfalt zal omwonenden ook als muziek in de oren klinken. Het wordt overigens niet alleen een stuk aangenamer maar ook veiliger. Naast de bermen leggen we nieuwe, brede fietspaden en voetpaden aan en de snelheidslimiet zakt van 70 naar 50 km per uur.

 

Meer dan 180 nieuwe bomen


Voor de heraanleg moeten jammer genoeg ook een aantal bomen sneuvelen. Een aantal bomen moeten we rooien omdat ze in slechte gezondheid zijn. Andere bomen moeten plaats maken voor de heraanleg van de rijweg en fietspaden. In totaal zullen we een 30-tal bomen rooien. Om het groene karakter van de Leopoldlaan te behouden en te versterken, planten we meer dan 180 nieuwe bomen.

Een nieuwe verbindingsweg


Tussen de Leopoldlaan en de Brugsesteenweg komt een nieuwe verbindingsweg. Die komt er omdat we in 2022 de rechtstreekse toegang van de Brugsesteenweg naar de Ringlaan afsluiten. Door het aantal rechtstreekse aansluitingen van zijstraten op die Ringlaan te beperken, zorgen we voor een vlottere verkeersdoorstroming en verhogen we de veiligheid op die weg. Via de nieuwe verbindingsweg zullen de bewoners van de Brugsesteenweg en de omliggende straten voortaan langs de Leopoldlaan naar de Ringlaan rijden.

Werken


De eerste werken starten in juli met het rooien van bomen. De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf zodat de hinder beperkt blijft. Plaatselijk zal het verkeer beurtelings moeten passeren of even moeten wachten als de boom wordt geveld. Vanaf augustus starten de nutsmaatschappijen met het vervangen van de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Ook hier is er vooral plaatselijk hinder en blijft het verkeer in beide richtingen mogelijk. In het voorjaar van 2022 start dan de eigenlijke heraanleg van de Leopoldlaan. Hier zal gewerkt worden in 5 fasen om de hinder voor verkeer en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De concrete aanpak en verkeerssituatie tijdens de werken wordt de komende maanden uitgewerkt.

Communicatie


Om de hinder voor omwonenden en passanten zoveel mogelijk te beperken zal er naast een uitgekiende planning en duidelijke signalisatie ook ingezet worden op tijdige en heldere communicatie. De omwonenden van de Leopoldlaan krijgen een folder in de bus over de werken en in aanloop naar de werken in 2022  zal er ook nog een infosessie georganiseerd worden met meer details over hinder, omleidingen en bereikbaarheid. Informatie over het project en de werken is nu al te vinden op www.wegenenverkeer.be/eeklo. Op de projectwebsite kan iedereen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief om het laatste nieuws over de werken meteen in de mailbox te ontvangen.

Hoe pakken we de werken aan?

Om de hinder tijdens de werken te beperken, pakken we deze aan in verschillende fases aan.

Fase 0 nutswerken.

Fase 1 aanleg verbindingsweg tussen Leopoldlaan en Brugsesteenweg.

Fase 2 Leopoldlaan oneven huisnummers van nieuwe verbindingsweg tot ovonde.

Fase 3 Leopoldlaan oneven huisnummers van nieuwe verbindingsweg tot ‘den Teut’.

Fase 4 Leopoldlaan even huisnummers van nieuwe verbindingsweg tot ovonde.

Fase 5 Leopoldlaan even huisnummers van nieuwe verbindingsweg tot ‘den Teut’.

 

Timing

Opgepast: Bij wegenwerken moeten we altijd rekening houden met de weersomstandigheden. De vermelde timing kan daarom nog wijzigen.

  • Juli 2021

    We rooien een 30-tal bomen ter voorbereiding van de nutswerken. Tijdens de werken is er enkel plaatselijk hinder.
  • Augustus 2021 tot eind 2021

    De nutsmaatschappijen vervangen de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. Ook hier is er alleen plaatselijk hinder en blijft het verkeer in beide richtingen mogelijk.
  • April 2022

    We starten met het vernieuwen van de weg. Van zodra meer zicht is op de omleidingen tijdens de werken informeren we u hierover.

 

Meer informatie over de werken en fasering is terug te vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Contact

Mobiliteit

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
mobiliteit@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
op afspraak 09:00 tot 12:30
Morgen
op afspraak 09:00 tot 12:30