Mandeweegsken - Fase Nutsleidingswerken

Startdatum
8 augustus 2022
Einddatum
30 september 2022

In het najaar plannen Aquafin, RioPact en Stad Eeklo riolerings- en wegenwerken in de Korte Moeie, IJzerstraat en Mandeweegsken. Hierbij wordt de riolering vernieuwd en de volledige wegenis heringericht.

De nutsmaatschappijen werkten reeds fase 1 af van hun aanpassingswerken ter voorbereiding van de riolerings- en wegenwerken en starten nu de tweede fase op.

Start nutswerken op 22 augustus 2022

Op maandag 22 augustus 2022 start fase 2 van de voorbereidende aanpassingswerken aan de nutsleidingen en wordt er gewerkt in de Ijzerstraat aan beide zijden en dit gedurende +/- 14 dagen. Aansluitend werkt men aan de pare kant van de Korte Moeie. 

Wegomlegging?

Gedurende de nutswerken in de Korte Moeie zal er eenrichtingsverkeer worden ingesteld komende vanuit Tieltsesteenweg richting Slachthuisstraat - Mandeweegsken.

De omleiding voor verkeer richting Tieltsesteenweg verloopt via Slachthuisstraat - Nieuwendorpe - Nijverheidskaai.

Parkeergelegenheid?

Tijdens de werken zal het niet mogelijk zijn om ter hoogte van de werkzone te parkeren.

Huisvuilophaling?

Het huisvuil kan gewoon aangeboden worden zoals normaal.

Hoe worden de werken aangepakt?

Februari 2022 - Oktober 2022: Nutswerken

  • Fase 1: 15 februari tot 15 maart - Zuidkant Korte Moeie
  • Fase 2: augustus - Noordkant Korte Moeie + IJzerstraat
  • Fase 3: 2023 (nog nader te bepalen) - Mandeweegsken

Vanaf mei tot september 2022 zullen de verschillende overkoppelingswerken worden uitgevoerd waarbij er lokale hinder zal zijn.

Oktober 2022 -  Eind 2023: Riolering- en Wegeniswerken

  • Fase 1: Korte Moeie tot aan de IJzerstraat
  • Fase 2: IJzerstraat
  • Fase 3: Korte Moeie vanaf IJzerstraat tot aan in- en uitrit Ontex
  • Fase 4: Korte Moeie/Mandeweegsken vanaf in- en uitrit Ontex tot halverwege firma De Eiken Zetel
  • Fase 5: Mandeweegsken vanaf halverwege firma De Eiken Zetel tot waterloop
  • Fase 6: Mandeweegsken vanaf waterloop tot Raverschootstraat

Contact

Technische dienst

Adres
Industrielaan 2 , 9900 Eeklo Stadskantoor
Tel.
09 218 28 10
td@eeklo.be
Vandaag
Nu gesloten
open van 09:00 tot 12:30